Odluka Vlade FBiH o oslobađanju od fiskalizacije

01.07.2011 u 11:00Odluka Vlade FBiH  o oslobađanju od fiskalizacije

Vlada FBiH donijela odluku o djelatnostima koja se oslobađaju fiskalizacije.

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se određuju djelatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog sistema i specifičnosti njihovog obavljanja, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja, kako je to propisano u Zakonu o fiskalnim sistemima.

U smislu ove odluke, pod drugim djelatnostima kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja, propisuju se sljedeće djelatnosti:

- djelatnosti javnih zdravstvenih ustanove

- djelatnost organa uprave i upravnih organizacija

- djelatnosti pravnih lica koja vrše profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i    

   registrovanu djelatnost obavljaju upošljava njem preko 50% lica sa invaliditetom, čiji

   stepen invalidnosti iznosi najmanje 50% djelatnosti Crvenog krsta Federacije    

   Bosne i Hercegovine propisane Zakonom o crvenom krstu/križu ("Službene novine   

   Federacije BiH" broj 28/06) i druge humanitarne djelatnosti humanitarnih  

   organizacija, udruženja i fondacija koja nisu registrovana za obavljanje privredne

   djelatnosti

- taksi djelatnost koju fizička lica obavljaju sa samo jednim (vlastitim) vozilom 

  djelatnosti obrtnika i srodnih djelatnosti koji paušalno plaćaju porez na
  dohodak

- djelatnosti Komisije za vrijednosne papire, Registra vrijednosnih papira i
   društava za upravljanje fondovima, prilikom obavljanja poslova finansijskog
   posredovanja

- prodaja na tržnicama na malo (pijacama), koja se obavlja izvan
   trgovačkih radnji koje su rješenjem nadležnog organa registrovane za
   djelatnost trgovine

-  prodaja na štandovima i stolovima izvan tržnice na malo, koja se obavlja

   na mjestima za koje je nadležni organ izdao odobrenje

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da prati provođenje ove odluke te, u slučaju potrebe, interveniše kroz njene izmjene.

Detaljnije pojašnjenje vezana za nabrojane djelatnosti možete pročitati u ovdje.

 

 

Učitavam...