Preliminarni rezultati javnog natječaja za dodijelu stipendija

19.10.2010 u 10:28Preliminarni rezultati javnog natječaja za dodijelu stipendija

U srijedu 20.10. 2010.god. u "Službenim novinama Federacije BiH" biće službeno objavljeni preliminarni rezultati Javnog natječaja za dodijelu stipendija iz sredstava „Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ za 2010. god.

Korisnici sredstava - stipendija, po projektu „Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja“, koji su osvojili na utvrđenoj rang listi preko 50 bodova, su slijedeći učenici:

1. Medina Balićevac, Novi Grad Sarajevo
2. Meliha Perla, Goražde
3. Dževad Velić, Jablanica
4. Selmedin Keskin, Jablanica
5. Medina Nezirić, Novo Sarajevo
6. Semir Korda, Novi Grad Sarajevo
7. Lejla Ligata, Goražde
8. Samra Sudić, Goražde
9. Bajro Šehić, Bihać
10. Almina Musić, Goražde
11. Edita Herak, Goražde
12. Emina Adilović, Goražde
13. Amina Daut, Ilidža
14. Rijad Karišik, Ilidža
15. Mahir Velagić, Jablanica
16. Ajdin Kovačević, Jablanica
17. Dženis Letuka, Jablanica
18. Zijad Kukić, Jablanica
19. Rasim Lulić, Jablanica
20. Džejnis Milanović, Jablanica
21. Elvedin Šćuk, Jablanica
22. Jasmina Mehanović, Sarajevo
23. Amina Redžić, Cazin
24. Ilderina Šljivo, Vogošća
25. Alem Akšamija, Vogošća
26. Saliha Hajrić, Bugojno
27. Arijana Pikula, Sarajevo
28. Faruk Ramović, Goražde
29. Almedin Garaplija, Goražde
30. Emina Hadžić, Goražde
31. Haris Čaušević, Goražde
32. Tomislav Antunović, Mostar
33. Lorenzo Ahmetović, Hadžići
34. Benjamin Kadrić, Sarajevo
35. Melisa Delić, Goražde
36. Medina Alaim, Goražde
37. Arnela Ahmović, Goražde
38. Ermina Fehratović, Goražde
39. Aldijana Ahmović, Goražde
40. Josip Franjić, Čapljina
41. Alen Herak, Goražde
42. Muhamed Katica, Sarajevo
43. Lejla Ivazović, Novi Grad Sarajevo
44. Dženana Bojić, Sarajevo Stari Grad
45. Emina Lagumdžija, Sarajevo Centar
46. Berin Hošić, Ilidža
47. Edina Sijamić, Ilidža
48. Haris Kovačević, Jablanica
49. Almedin Čilić, Jablanica
50. Haris Pašić, Novo Sarajevo
51. Džana Knežević, Sarajevo Centar
52. Merima Gabela, Goražde
53. Lejla Hero, Novo Sarajevo
54. Amna Agić, Novi Grad Sarajevo
55. Emina Džidić, Sarajevo
56. Hazim Jahić, Ilidža
57. Slaven Kolar, Mostar
58. Alisa Prutina, Tešanj

NAPOMENA:
Po Javnom natječaju ukupno se prijavilo 83 učenika, od kog broja 15 učenika nije zadovoljilo formalno pravne uslove Javnog natječaja. Za preostalih 68 utvrđena je rang lista prema objavljenim kriterijima. Na rang listi, 58 učenika je osvojilo 50 i više bodova i dobitnici su stipendija. O mjestu i vremenu potpisivanja Ugovora o dodijeli stipendija, dobitnici stipendija biće naknadno obaviješteni na kućne adrese.
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta zadržava pravo da sa ove preliminarne liste briše učenike, za koje se naknadno utvrdi da je učinjen eventualni propust prilikom sačinjavanja ove liste.
Sukladno stavku 4. članka 14. Pravilnika o postupcima u provedbi programa razvoja malog gospodarstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/09), učenici koji nisu objavljeni na ovoj preliminarnoj listi, mogu uložiti prigovor u roku od 7 dana od dana objave ovih rezultata u „Službenim novinama Federacije BiH“, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene prijava. Prigovori se podnose na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Mostar ulica Stjepana Radića broj 33, sa naznakom „Prigovor na rezultate Javnog natječaja - stipendije“.
 

Učitavam...