Sektor poduzetništva

Pomoćnik Ministra za poduzetništvo

SEAD DŽIHO

OPIS RADA SEKTORA

U Sektoru za poduzetništvo vrše se slijedeći poslovi i to:
Prati provođenje zakona i pod zakonskih propisa kojim se uređuju uvjeti i način poslovanja privrednih subjekata male privrede, prati stanje u području poduzetništva i predlaže, koordinira i provodi mjere i aktivnosti za sustavni razvoj poduzetništva kroz promidžbu, izobrazbu, informiranje, stručnu pomoć, formiranje poticajnih sredstava, izgradnju institucionalne podrške, potporu inovatora i usklađivanje pravnih propisa.

Potiče restrukturiranje male privrede, međusobno povezivanje, te njihovo povezivanje s velikim privrednim subjektima, prati djelovanje instrumenata privrednog sustava i mjera privredne politike na razvoj i poslovanje male privrede.

Obavlja stručne poslove koji se odnose na međunarodnu suradnju Federacije u području male privrede, provodi mjere za poticanje međunarodne suradnje, izvoza i ulaganja u subjekte male privrede, tijelima uprave, jedinicama lokalne uprave, stručnim i znanstvenim institucijama i predstavnicima poduzetnika, sudjeluje u izradi prednacrta, nacrta, prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Sektora i izradi prijedloga ugovora, te obavljanje i drugih poslova iz djelokruga Sektora.

 

Close