Potencijalna Rang lista - Zone 2016

Potencijalna Rang lista - Zone 2016

Potencijalna Rang lista – Zone 2016

Na osnovu Javnog natječaja za odabir korisnika sredstava grant sheme "Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine" za 2016. godinu, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje potencijalnu Rang listu korisnika Grant sheme "Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine" za 2016. godinu.

Na osnovu dodijeljenih bodova utvrđuje se potencijalna rang lista korisnika grant sheme  koju možete pogledati ovdje: POTENCIJALNA RANG LISTA - ZONE 2016 

Related Articles

Close