Daily Archives: 12/12/2016

Stvaranje pozitivne poslovne klime u BiH

Stvaranje pozitivne poslovne klime u BiH

Pojednostavljivanje administrativnih procedura jedan je od uvjeta za stvaranje pozitivne poslovne klime i privlačenje investitora, rečeno je u Vitezu na konferenciji „Regulatorna reforma u funkciji privlačenja investicij ...

Zatvori