Our Members

Zdravko Čerović – Pomoćnik ministra

Sektor za razvoj

Rođen 19.07.1960. godine u Mostaru gdje je završio osnovnu i srednju elektro-tehničku školu, a elektro-tehnički fakultet završio u Sarajevu. Po završetku fakulteta radio u Aluminij d.d. Mostar kao tehnolog za elektro uređaje, poslije toga radio u dva poduzeća u Švedskoj, u poduzeću ABB kao menađer prodaje i poduzeću Bjurab kao tehnolog za prozvodnju. Od 2007..godine radi u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta kao pomoćnik ministra za razvoj. Govori švedski i engleski jezik

Sead Džiho – pomoćnik ministra

Sektor za poduzetništvo

Rođen 04.01.1965. godine u Mostaru gdje je završio osnovnu i srednju školu kao i Mašinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Po završetku fakulteta radio u UNIS-u, tvornici mašina u Konjicu kao tehnolog u procesu proizvodnje i Srednjoj mašinsko-saobraćajnoj školi u Mostaru kao profesor stručnih predmeta mašinske grupe. Od 2007. godine radi u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, a od 2018. godine kao pomoćnik ministra za poduzetništvo. Oženjen, otac troje djece

Radomir Predojević – savjetnik

Savjetnik

Rođen 15.03.1957. godine u Sanskom Mostu. Osnovnu i srednju školu završio u Banja Luci gdje je, na Ekonomskom fakultet stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Po završetku fakulteta radio kao direktor u preduzećima „Eurošop“, „Golden Metro“, „1.Maj-Završni radovi“ i „Salon Bankarske Opreme“ u Banja Luci. Od 2018. do 2021.godine radio kao savjetnik za ekonomske poslove u Gradskoj upravi grada Banja Luka. Od 2023. godine radi u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta kao savjetnik ministra za ekonomska pitanja. Ovlašteni je vještak ekonomske struke, stečajni upravnik, procijenjivač, interni revizor i ekspert externe ocjene kvaliteta interne revizije. Govori njemački jezik.

Izedin Kurtović – pomoćnik ministra

Sektor za obrt

Rođen 25.09.1976.godine u Čapljini gdje je završio osnovnu i srednju školu, a zvanje diplomiranog ekonomiste stekao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru, smjer finansijsko računovodstveni i ima zvanje certificiranog računovođe. Po završetku fakulteta radio u Agenciji za računovodstvo „ST„ na računovodstvenim poslovima, Sparkasse banci na poslovima kreditiranja pravnih lica i računovodstvenim poslovima i kao regionalni manager za VIP klijente banke, u Postbank BH dd Sarajevo filijala Mostar kao direktor filijale Mostar i u BBI dd Sarajevo filijala Mostar kao rukovodilac filijale Mostar. Od 2018.godine radi u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta kao pomoćnik ministra za obrt. Govori engleski i njemački jezik.

Jozo Bejić – tajnik

Sekretar

Rođen 22. 8.1962. godine u općini Usora, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu završio je u Doboju, a nakon toga Strojarski fakultet u Zenici. Magistarski rad na temu „Utjecaj mikro, malih i srednjih poduzeća za povećanje zaposlenosti u Bosni i Hercegovini obranio je 2011. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zenici na temu „Poduzetnička infrastruktura u funkciji razvoja malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini“. Prije rata radio je u poduzeću Energoinvest d.o.o. Doboj, a nakon toga u više institucija FBiH i BiH: Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvu obnove i razvitka, Federalnom Ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Vijeću za poduzetništvo BiH. Tijekom angažiranja u ovim institucijama sudjelovao je u izradi mnogobrojnih zakonskih i podzakonskih akata, strateških dokumenata, radnim grupama, tečajevima i obukama, istraživačkim projektima i publikacijama, te u mnogobrojnim domaćim i međunarodnim skupovima. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja, od kojih posebno ističem priznanje „Stvaratelji za stoljeća“, za doprinos razvoju poduzetništva u Jugoistočnoj Europi, kao i nagrade Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj pod nazivom „Strela“, za doprinos ekonomskom razvoju. Posjeduje Certifikat o usavršavanju usmjerenom na razvoj malih i srednjih poduzeća u BiH, koji je implementiralo Perfectural Sveučilište u Hirošimi i „Hirošima međunarodni centar“, JICA u Japanu. Autor je jedne i koautor dviju knjiga iz oblasti poduzetništva, te je do sada objavio 12 znanstvenih radova iz oblasti poduzetništva.

Aleksandar Vuković – savjetnik

Savjetnik

Rođen 22.01.1976. godine u Sanskom Mostu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Fakultet je završio na Prirodno–matematičkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci gdje je stkao i zvanje magistra geografskih nauka. Po završetku fakulteta radio kao direktor u preduzećima „Hewa d.o.o“, „Tropic d.o.o“ „MB Impex“ u Banja Luci kao i direktor u preduzeću „MVM GmbH“ u R. Njemačkoj. Od 2023. godine radi u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta kao savjetnik ministra za razvoj, poduzetništvo i obrt. Govori njemački jezik.

Close