Kategorija: Press

Studenti Ekonomskog fakulteta u posjetu Ministarstvu

Studenti Ekonomskog fakulteta u posjetu Ministarstvu

Dana 09. 01. 2020. godine Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je ugostilo studente treće godine Ekonomskog fakulteta, smjer Menadžment, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Svrha posjete je bila una ...

Potpisani ugovori o pružanju mentoring usluga

Potpisani ugovori o pružanju mentoring usluga

U petak, (20. 12. 2019. godine), u prostorijama sarajevske razvojne agencije SERDA, potpisan je protokol o saradnji u svrhu implementacije Projekta „Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede". Protokol je potpi ...

Javni konkurs za kreditna sredstva u 2019. godini

Javni konkurs za kreditna sredstva u 2019. godini

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2019. godinu. Predmet Javnog konku ...

Objava rezultata - mentoring usluge i poduzetničke zone

Objava rezultata – mentoring usluge i poduzetničke zone

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje potencijalne rang liste korisnika poticajnih sredstava po projektima „Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede“ i „Izgradnja poduzetničkih zona“ ...

Održan IV. poslovni forum P/GKFBiH

Održan IV. poslovni forum P/GKFBiH

Automobilska industrija, njene perspektive, te trendovi i mogućnosti ove privredne grane bile su centralna tema IV Poslovnog foruma Privredne/Gospodarske komore FBiH, koji je održan 03.12.2019. godine u Sarajevu na kojoj ...

Zatvori