Dodijeljena grant sredstva za izgradnju poduzetničkih zona

Dodijeljena grant sredstva za izgradnju poduzetničkih zona

Danas (11. 12. 2018. godine) potpisani su ugovori o dodjeli grant poticajnih sredstava po projektu „Izgradnja poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za 2018. godinu između Federalnog ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i sedam jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH u ukupnoj vrijednosti od 1.515.364,22 KM.

Sredstva su dobile sljedeće lokalne samouprave: Visoko, Vitez, Maglaj, Gračanica, Posušje, Zenica i Livno. Iznos grant sredstava koje su lokalne zajednice dobile kreće se od 150.000 KM do 250.000,00 KM dok je sufinansiranje od strane JLS koja aplicira za bespovratna sredstva bilo minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta.

Cilj projekta je poticanje izgradnje nove i unapređenje postojeće infrastrukture u okviru poduzetničkih zona u Federaciji BiH, kao preduvjeta za ekonomski rast i zapošljavanje na lokalnoj razini u Federaciji BiH. Ulaganja u infrastrukturu imaju za cilj poboljšanje pristupa, kapaciteta, kvaliteta i atraktivnosti postojećih poduzetničkih zona na lokalnoj/regionalnoj razini.

Riječ je o drugom javnom pozivu u kojem udružujemo novce s jedinicama lokalne samouprave u svrhu poboljšanja poduzetničke infrastrukture u poslovnim zonama u Federaciji BiH, promocije poslovnih zona, kao i jačanja usluga korisnika u poslovnim zonama – istakao je ministar Zukić.

Očekuje se, kaže ministar, da će se na osnovu ovih projekata u tim poslovnim zonama osnovati 53 mala i srednja poduzeća te zaposliti 430 novih radnika.

Livanjski gradonačelnik Luka Čelan istakao je kako je Grad Livno dobio sredstva za izgradnju prometnice u Gospodarskoj zoni Jug, čime će biti završena kompletna infrastruktura u toj zoni u kojoj već ima oko 300 uposlenih.

– Nadamo se da ćemo realizacijom ovog projekta stvoriti još bolje uvjete za razvoj gospodrstva i nova upošljavanja u toj zoni – kazao je Čelan te dodao kako je ovo dobar primjer suradanje jedinica lokalne samouprave s višim razinama vlasti i da se nada da će ovakvih projekata biti i u budućnosti.

Predstavnica Općine Visoko Amila Koso naglasila je kako su dodijeljena sredstva namijenjena Poslovnoj zoni Ozrakovići, i to za izgradnju prometnica, kanalizacije i vodovoda.

– Raduje nas činjenica da nakon niza projekata koje je općina Visoko uradila u ovoj poslovnoj zoni, možemo kroz izgradnju saobraćanice zaokružiti jednu lijepu infrastrukturnu priču, naročito zbog činjenice što je Poslovna zona Ozrakovići trenutno možda i najbitnija i najperspektivnija poslovna zona u FBiH, a možda i u BiH – ocijenila je Koso.

Također, dodala je, kao općina ponosni su na ostvarenu suradnju s poslovnim subjektima i raduje ih činjenica što su općina Visoko i njeni gospodarstvenici već tri godine zaredom na tronu što se tiče izvoza u Zeničko-dobojskoj županiji.

Ova ulaganja će se kombinirati s podrškom pratećim uslugama razvoju poduzetništva kao što su uspostavljanje upravljačkog tijela zone, informiranje, promocija zone i MSP smještenih u njoj, izrada web stranice zone, oglasnih tabla sa nazivom zone i putokaza za poslovne zone, savjetovanje, obuka ili tehnička podrška poduzetnicima ili druge neophodne slične aktivnosti koje također pružaju lokalne ili regionalne razvojne agencije, itd.

Efekti dosadašnjih dodijeljenih poticajnih sredstava po ovom projektu su značajni sa više aspekata, a najvažniji su oni vezani za izgrađenu infrastrukturu, ulazak novih investitora u poduzetničke zone i povećanje zaposlenosti u ovim zonama, a  realizacijom danas potpisanih ugovora očekuje se ulazak 52 nove firme u ovih sedam poslovnih zona i 436 novih radnih mjesta.

Što se tiče izgrađene infrastrukure u poslovnim zonama koje su sufinancirane putem ovog Ministarstva urađeni su veoma značajni zahvati na izgradnji  cesta, vodovodnih i kanalizacionih instalacija, javne rasvjete itd. Ovim su stvoreni neophodni preduvjeti za ulazak novih investitora, ali su i, što je veoma bitno naglasiti, poboljšani uvjeti za rad gospodarstvenicima koji od ranije posluju u tim zonama.

Ulaganja u razvoj poduzetničkih zona u posljednjih pet godina su rezultirala pozitivnim efektima s aspekta ulaska novih gospodarskih subjekata u ove zone i, što je najvažnije, evidentno je povećano novoupošljavanje u zonama koje su bile sufinancirane od strane Ministarstva.

S obzirom da su ovo grant sredstva koja se u 2018. godini dodjeljuju drugi put, (u 9. mjesecu ove godine potpisani su ugovori o dodjeli grant sredstava za poduzetničke zone s 20 JLS), u 2018. godini je za poduzetničke zone ukupno odobreno 5.3 milijuna KM za 27 JLS kroz čije će se projekte zaposliti 1.336 radnika u 95 novih tvrtki u ovim zonama.

Tako je u periodu od 2014. do 2018. godine broj novih poduzeća u podržanim poslovnim zonama porastao za 168, dok je istovremeno broj novozaposlenih u tim zonama povećan za 2.676 radnika. Ukupno dodjeljena financijska sredstva od strane ovog Ministarstva za ovaj period (2014.-2018.) iznose 10.635.956,92 KM.

Related Articles

Close