IZABRANI NAJBOLJI MENTORI U FEDERACIJI BIH U 2018./2019. GODINI

IZABRANI NAJBOLJI MENTORI U FEDERACIJI BIH U 2018./2019. GODINI

IZABRANI NAJBOLJI MENTORI U FEDERACIJI BIH U 2018./2019. GODINI

U okviru Projekta „Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede“ u Sarajevu je 4. jula 2019. godine u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA) upriličena ceremonija dodjele certifikata najboljim mentorima u Federaciji BiH za 2018/2019 godinu.

Ovaj događaj su otvorili Sead Džiho, pomoćnik ministra Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Kiyotaka Tanaka, prvi sekretar Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini.

Nakon što su mentori iz svih razvojnih agencija Federacije BiH prezentovali projekte na kojima su radili kao i rješenja koja su primjenili zajedničkim glasanjem izabrani su najbolji među najboljima. Prvo mjesto dijele Goran Dodig iz INTERA Tehnološki park Mostar i Maja Lukić Grabovac iz Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA), dok je drugo mjesto pripalo Ismaru Alagiću iz Agencije za razvoj Općine Tešanj (TRA).

Masaši Jamanaka, JICA consultant iz Japana, predstavio je rezultate terenskog istraživanja koje je sproveo JICA konsultantski tim za procjenu zadovoljstva korisnika mentoringom u 2018/2019. godini i zaključio da je ukupno zadovoljstvo korisnika u zemljama Zapadnog Balkana 4,2 od 5, što je prilično visoka ocjena prema iskustvu JICA.

Mentoring predstavlja standardizirani set usluga za mala i srednja preduzeća koji se realizuje preko razvojnih agencija koje imaju svoje certifikovane mentore. Tokom posljednje tri godine kroz konstantan rad sa JICA konsultantima do sada je obučeno i certifikovano ukupno 25 mentora u Federaciji BiH. Njihov doprinos razvoju preduzeća u Federaciji je ogroman.

Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Cilj projekta je pružanje sveobuhvatne podrške preduzećima koja teže daljem razvoju, koja su na poslovnoj prekretnici ili žele da opstanu na tržištu. Na ovaj način smanjuje se broj neuspješnih poduzeća i podstične razvoj poduzetništva u Federaciji BiH.

Zainteresovanim korisnicima tokom projekta je na raspolaganju stručno lice – mentor koji provodi u direktnom kontaktu i radu sa odgovornim licem preduzeća određeni broj sati (50 sati po korisniku). Kroz zajednički rad odgovorno lice i mentor proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatiranog stanja zajedno pripremaju plan ili projekat razvoja.

Related Articles

Close