Javna rasprava - Nacrt Zakona o poticanju razvoja male privrede

Javna rasprava - Nacrt Zakona o poticanju razvoja male privrede

Javna rasprava – Nacrt Zakona o poticanju razvoja male privrede

Nakon razmatranja Nacrta Zakona o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BIH na 4. redovnoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH održanoj 10. i 11.09.2019.godine i na 6. redovnoj sjednice Doma naroda od 29.07.2020. godine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je donio Zaključak kojim je prihvaćen Nacrt zakona, uz ocjenu da može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga zakona. Ujedno, zadužena je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da organizira i provede javnu raspravu u trajanju od 90 dana. Vezano za navedeno, oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine su svojim zaključcima zadužili predlagača da prilikom izrade Prijedloga Zakona uzme u obzir sugestije, primjedbe i prijedloge iznesene u javnoj raspravi.

Postupajući u skladu sa navedenim zaduženjem Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta dana 24.09.2020.godine otvara javnu raspravu o Nacrtu Zakona o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BIH koja će trajati 90 dana od dana postavljanja teksta Nacrta zakona na web stranicu Ministarstva.

Pozivaju se svi zainteresovani da svoje sugestije, primjedbe i prijedloge na tekst Nacrta zakona dostave na e-mail: razvojmsp@fmrpo.gov.ba ili pisanim putem na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta 88000 Mostar, dr Ante Starčevića bb.

Sve sugestije, primjedbe i prijedlozi dostavljeni u ostavljenom roku, na e-mail ili adresu ovog Ministarstva bit će razmotreni pri izradi teksta Prijedloga zakona.

Nacrt zakona o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH možete naći na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (www.fmrpo.gob.ba).

Nacrt zakona o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH možete skinuti na linku ispod.

NACRT ZAKONA - razvoj male privrede u FBiH

Slični sadržaji

Zatvori