Javna rasprava - Nacrt Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

Javna rasprava - Nacrt Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

Javna rasprava – Nacrt Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

Nakon razmatranja Nacrta Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva u Federaciji BiH, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je donio Zaključak kojim je prihvaćen Nacrt Zakona, uz ocjenu da Nacrt može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga zakona. Ujedno, zadužena je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da organizira i provede javnu raspravu u trajanju od 90 dana. Vezano za navedeno, oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine su svojim zaključcima zadužili predlagača da prilikom izrade Prijedloga Zakona uzme u obzir sugestije, primjedbe i prijedloge iznesene u javnoj raspravi.

Postupajući u skladu sa navedenim zaduženjem Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta dana 24. 9. 2020. godine otvara javnu raspravu o Nacrtu Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva u Federaciji BiH koja će trajati 90 dana od dana postavljanja teksta Nacrta Zakona na mrežnoj stranici Ministarstva.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoje sugestije, primjedbe i prijedloge na tekst Nacrta zakona dostave na e-mail: razvojmsp@fmrpo.gov.ba ili pisanim putem na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, dr Ante Starčevića bb, 88000 Mostar.

Sve sugestije, primjedbe i prijedlozi dostavljeni u navedenom roku, na e-mail ili adresu ovog Ministarstva, bit će razmotreni pri izradi teksta Prijedloga Zakona.

Nacrt Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva u Federaciji BiH možete naći na mrežnoj stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (www.fmrpo.gob.ba).

Nacrt zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva u Federaciji BiH možete preuzeti na linku ispod:

NACRT ZAKONA - razvoj malog gospodarstva FBiH 

Related Articles

Close