JAVNI NATJEČAJ – GRANT SREDSTVA ZA RAZVOJ MSP

JAVNI NATJEČAJ – GRANT SREDSTVA ZA RAZVOJ MSP

JAVNI NATJEČAJ – GRANT SREDSTVA ZA RAZVOJ MSP

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2015. godinu
Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera u 2015. godini kroz 11 projekata.
Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima:
1: Poticaji inovatorima-pojedincima
Projekt br.2: Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne  i stare obrte i za deficitarna zanimanja
Projekt br.3: Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim    institucijama
Projekt br.4: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture
Projekt br.5: Poticaj projektima koje financiraju EU i drugi inozemni donatori
Projekt br.6: Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)
Projekt br.7: Poticaji tradicionalnim i starim obrtima
Projekt br.8:Poticaji novoosnovanim subjektima malog gospodarstva
Projekt br.9: Poticaj poduzetništvu žena
Projekt br.10: Poticaj poduzetništvu mladih
Projekt br.11: Jačanje konkurentnosti tehnološki suvremenih subjekata MSP-a
Pravosudjelovanjauovomnatječajuimajusljedećekategorije:
a) subjektimalog gospodarstva definirani u Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, sa većinskim privatnim vlasništvom državljana Bosne i Hercegovine;
b) inovatori;
c) učenici koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte i deficitarna zanimanja;
d) komore, razvojne agencije, fondacije i udruženjapoduzetnikaiobrtnika;
e) obrazovneinstitucije
Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog javnog natječaja nisu izvršili svoje ranije preuzete obveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom natječaju, odnosno njihove prijave se neće uzeti u razmatranje.

radnik

Korisnici grant sredstava Ministarstva po programima s bankama, nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom natječaju do ispunjenja svih obveza iz ugovora o kreditu koji su zaključili s bankama.
Zahtjev zauključivanjeuprojekt, Obrazac projekta i Obrasci izjava za prijavu na Javni natječaj mogu se preuzeti na web stranici ministarstva www.fmrpo.gov.ba.
Potrebna dokumentacija se može preuzeti elektronskim putem na web stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba, a krajnji rok za dostavu prijava je 18.09. 2015. godine (petak).
Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/449-135, 036/449-139, 036/449-126, 036/449-141 i 036/449-602 u vremenu od 10 - 14 sati.

Slični sadržaji

Zatvori