Arhiva - poticaji

OBRASCI IZVJEŠĆA - 2022.

Napomena: Korisnici grant sredstva po projektima 5, 6 i 7 dužni su, uz Obrazac izvještaja i potrebnu dokumentaciju, dostaviti i uvjerenje od Porezne uprave Federacije BiH o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, sa brojem ili listom osiguranih lica za obveznika.

Obrazac izvještaja - projekt 1. Izgradnja poduzetničkih zona

Obrazac izvještaja - projekt 2. Izrada dokumentacije za uspostavljanje poduzetničke zone

Obrazac izvještaja - projekt 3. Unaprjeđenje institucija poduzetničke infrastrukture

Obrazac izvještaja - projekt 4. Poticaj udruženjima i komorama

Obrazac izvještaja - projekt 5. Poticaj opstanku stari tradicionalnih obrta

Obrazac izvještaja - projekt 6. Poticaji razvoju obrta i srodnih djelatnosti

Obrazac izvještaja - projekt 7. Poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva

Obrazac izvještaja - projekt 8. Jačanje konkurentnost MSP-a

OBRASCI IZVJEŠĆA - 2021.

1 obrazac izvješća - Unaprjeđenje institucija poduzetničke infrastrukture

Primjer ugovora - poduzetnička infrastruktura

2 obrazac izvješća - Poticaj udruženjima i komorama

Primjer ugovora - udruženja i komore

3. Obrazac izvješća - konkurentnost 2021

 

 

Close