Jačanje konkurentnosti tehnološki suvremenih subjekata MSP-a

Povratak

 

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

1.

"PEKARNA DUBRAVE" d.o.o.

Stolac

2.

"WOOD TEAM" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o.

Ilijaš

3.

SNS "SILVER STAR"  d.o.o. PJ Prerada, popravka i proizvodnja nakita

Tešanj

4.

Obrtnička radnja "ENO" vl.Mučenica Enver

Travnik

5.

Proizvodno-trgovinsko društvo "M P M" d.o.o.

Vareš

6.

"KOMAR - TVORNICA GIPSA" zatvoreno dioničko društvo

Donji Vakuf

7.

"Rama-Tex" d.o.o.

Prozor-Rama

8.

"MECA" Proizvodno, prometno i uslužno društvo d.o.o

Novi Travnik

9.

"VINTEX" Tvornica tekstilnih proizvoda d.o.o

Gornji Vakuf-Uskoplje

10.

O.D."ZENO PLAST-AL" vl.Đozović Zejnula

Hadžići

11.

"PEŠTALIĆ" d.o.o za proizvodnju, promet i usluge

Gradačac

12.

"EURO ONIKS" d.o.o.

Tešanj

13.

"GLOBUS-KONFEKCIJA" d.d.

Kiseljak

14.

EKOFILM d.o.o

Ljubuški

15.

"DOM-a" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge

Novi Grad Sarajevo

16.

"GLOBAL TRADE"d.o.o.

Mostar

17.

"FAP-PROM" d.o.o za proizvodnju, promet i usluge

Živinice

18.

"TRENICA-PROM" d.o.o za proizvodnju, usluge i promet

Doboj Istok

19.

SATEN ORIJENT d.o.o.

Bugojno

20.

OBRTNIČKA RADNJA PEKARA "VRACA" vl.Memović Fehmija

Novo Sarajevo

21.

"SEJDIĆ COMMERCE" d.o.o. Za proizvodnju, promet, transport i ugostiteljstvo

Odžak

22.

"CORAL INTERIJER" društvo za opremanje, projektiranje, inženjering, trgovinu i usluge d.o.o.

Mostar

23.

ODISEJA 97 d.o.o.

Čitluk

24.

Proizvodno-uslužno društvo "DELJKOVIĆ" d.o.o

Bugojno

25.

"NEVEKS" d.o.o

Travnik

26.

"HP FLUID" d.o.o.

Gradačac

27.

"MLIN MAJIĆ" d.o.o. za proizvodnju, promet i trgovinu

Odžak

28.

"B&M COMERC" d.o.o. Društvo za proizvodnju, promet i usluge

Tešanj

29.

"IMEL" d.o.o za projektovanje, proizvodnju, promet i servis

Lukavac

30.

"LAĐA" d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

Gračanica

31.

"SUBAŠIĆ" d.o.o. Društvo za proizvodnju i promet

Tešanj

32.

"KUVVET" d.o.o za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge

Kalesija

33.

"FESTA" d.o.o Društvo za proizvodnju, trgovinu, transport i usluge

Tešanj

34.

"METALAC" d.o.o za izradu i montažu građevnih objekata

Široki Brijeg

35.

D.O.O."KALIM-PROFIL" Društvo za proizvodnju, promet i usluge

Tešanj

36.

"ALU-PROM" d.o.o za proizvodnju, trgovinu i usluge

Lukavac

37.

"OPTIKA BEVANDA" Export-import d.o.o.

Mostar

38.

"TOOL-MACHINEteam"  d.o.o. za projektovanje, konstrukcije i inženjering

Gradačac

39.

"SINANOVIĆ" d.o.o Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge

Tešanj

40.

"BUDO-EXPORT" d.o.o. za proizvodnju i promet drvnih sortimenata

Žepče

41.

"FANA" d.o.o za proizvodnju i trgovinu

Srebrenik

42.

"MODIMEX" d.o.o.

Mostar

43.

"GRAĐEVINAR" d.o.o.

Novi Travnik

44.

"TIŠLER-PROM" d.o.o. Za proizvodnju, promet i usluge

Gradačac

45.

TESTILNA INDUSTRIJA d.o.o.

Mostar

46.

"CORRADO" d.o.o za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu

Mostar

47.

Privredno društvo za proizvodnju i promet "NARTEX" d.o.o.

Fojnica

48.

"INTEGRA" d.o.o.

Mostar

49.

"MLIN IVO & BELE" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i prijevoz

Orašje

50.

AGM-Fenstertechnik d.o.o.

Odžak

51.

" K A R T A " d.o.o.

Kupres

52.

"Euro Vez" d.o.o Društvo za proizvodnju, zastupanje, marketing i usluge

Tešanj

53.

"KARTON KOMERC" d.o.o Društvo za preradu kartona, trgovinu i usluge

Tešanj

54.

"HILAL PLAST" d.o.o Društvo za proizvodnju, promet i usluge

Tešanj

55.

"HidroRing"  d.o.o. Društvo za proizvodnju, promet i usluge

Tešanj Jelah

56.

"ALGORITAM-INŽENJERING" d.o.o za pekarstvo, unutrašnju i spoljnu trgovinu i inženjering

Živinice

57.

ALUMAX d.o.o Društvo za trgovinu, promet i usluge

Tešanj

58.

"ES-STHAL" Društvo za proizvodnju i promet metalnih proizvoda d.o.o.

Tešanj Jelah

59.

Obrtnička radnja pekara "DIMAL II"

Mostar

60.

"ELMAS" d.o.o. za proizvodnju i promet

Gračanica

61.

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova "ŠE-HA OKOVI" vl.Šehić Jusuf

Gračanica

62.

"DRVO-STIL" d.o.o za proizvodnju i usluge

Gračanica

63.

"MILES" d.o.o.

Čitluk

64.

"LAŠVA-KOMERC" d.o.o. za unutarnju i vanjsku trg., transp. i usl.,proiz., ugost. i turizam

Travnik

Close