Ministar Zukić održao sastanak s predstavnicima GIZ-a

Ministar Zukić održao sastanak s predstavnicima GIZ-a

Ministar Zukić održao sastanak s predstavnicima GIZ-a

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić, pomoćnik ministra Zdravko Čerović, i stručni savjetnik u sektoru za poduzetništvo Adis Fajić održali su radni sastanak s predstavnicima Njemačke organizacija za tehničku saradnju - GIZ  kojom prilikom su razgovarali o budućoj zajedničkoj saradnji, odnosno projektima ministarstva koje bi podržao GIZ.

Tema sastanka je bila definiranje budućeg Memoranduma o razumjevanju, odnosno, Sporazuma o saradnji.

S ciljem kvalitetne provedbe SBA procesa zatražena je i tehnička podrška oko provodjenja SBA aktivnosti,  gdje konstatovano da je bila u prethodnom periodu više nego zadovaljavajuća. Dogovorena je i podrška GIZ-a projektima jačanja konkurentnosti MSP-a u Federaciji BiH a koje provodi ministarstvo, kao i projektima interesnog udruživanja poduzetnika.

Slični sadržaji

Zatvori