Jozo Bejić

Jozo Bejić – tajnik
Sekretar

Rođen 22. 8.1962. godine u općini Usora, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu završio je u Doboju, a nakon toga Strojarski fakultet u Zenici. Magistarski rad na temu „Utjecaj mikro, malih i srednjih poduzeća za povećanje zaposlenosti u Bosni i Hercegovini obranio je 2011. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zenici na temu „Poduzetnička infrastruktura u funkciji razvoja malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini“.

Prije rata radio je u poduzeću Energoinvest d.o.o. Doboj, a nakon toga u više institucija FBiH i BiH: Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvu obnove i razvitka, Federalnom Ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Vijeću za poduzetništvo BiH. Tijekom angažiranja u ovim institucijama sudjelovao je u izradi mnogobrojnih zakonskih i podzakonskih akata, strateških dokumenata, radnim grupama, tečajevima i obukama, istraživačkim projektima i publikacijama, te u mnogobrojnim domaćim i međunarodnim skupovima. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja, od kojih posebno ističem priznanje „Stvaratelji za stoljeća“, za doprinos razvoju poduzetništva u Jugoistočnoj Europi, kao i nagrade Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj pod nazivom „Strela“, za doprinos ekonomskom razvoju.

Posjeduje Certifikat o usavršavanju usmjerenom na razvoj malih i srednjih poduzeća u BiH, koji je implementiralo Perfectural Sveučilište u Hirošimi i „Hirošima međunarodni centar“, JICA u Japanu. Autor je jedne i koautor dviju knjiga iz oblasti poduzetništva, te je do sada objavio 12 znanstvenih radova iz oblasti poduzetništva.

Close