Organizacijska struktura

Ministar: Amir Zukić
Telefon: +387 (0)36 449-120
Fax: +387 (0)36 449-122
E-mail: amir.zukic@fmrpo.gov.ba

Sekretar: Jozo Bejić
Telefon: +387 (0)36 449-123
Fax: +387 (0)36 449-122
E-mail: tajnik@fmrpo.gov.ba

Šefica Kabineta: Renata Glavinić
Telefon: +387 (0)36 449-610
Fax: +387 (0)36 449-122
E-mail: kabinet@fmrpo.gov.ba

Odnosi s javnošću: Josip Tomičić
Telefon: +387 (0)36 449-142
Fax: +387 (0)36 449-122
E-mail: javnost@fmrpo.gov.ba

Sektor za razvoj: Pomoćnik ministra: Zdravko Čerović
Telefon: +387 (0)36 449-128
Fax: +387 (0)36 449-146
E-mail: sektorrazvoja@fmrpo.gov.ba

Sektor za poduzetništvo: Sead Džiho
Telefon: +387 (0)36 449-141
Fax: +387 (0)36 449-146
E-mail: sektorpoduzetnistva@fmrpo.gov.ba

Sektor za obrt: Pomoćnik ministra: Izedin Kurtović
Telefon: +387 (0)36 449-135
Fax: +387 (0)36 449-146
E-mail: sektorobrta@fmrpo.gov.ba

Sektor finansijskih, pravnih i općih poslova: Pomoćnik ministra: Izudina Smajkić
Telefon: +387 (0)36 449-147
Fax: +387 (0)36 449-146
E-mail: sektorfpo@fmrpo.gov.ba

Zatvori