Organizacijska struktura

Ministar: Amir Zukić
Telefon: +387 (0)36 449-120
Fax: +387 (0)36 449-122
E-mail: amir.zukic@fmrpo.gov.ba

Sekretar: Jozo Bejić
Telefon: +387 (0)36 449-123
Fax: +387 (0)36 449-122
E-mail: jozo.bejic@fmrpo.gov.ba, tajnik@fmrpo.gov.ba

Šef Kabineta: Dana Perić
Telefon: +387 (0)36 449-610
Fax: +387 (0)36 449-122
E-mail: dana.peric@fmrpo.gov.ba, kabinet@fmrpo.gov.ba

Odnosi s javnošću: Josip Tomičić
Telefon: +387 (0)36 449-142
Fax: +387 (0)36 449-122
E-mail: josip.tomicic@fmrpo.gov.ba, javnost@fmrpo.gov.ba

Sektor za razvoj: Pomoćnik ministra-Zdravko Ćerović
Telefon: +387 (0)36 449-128
Fax: +387 (0)36 449-146
E-mail: zdravko.cerovic@fmrpo.gov.ba, sektorrazvoja@fmrpo.gov.ba

Sektor za poduzetništvo: Pomoćnik ministra
Telefon: +387 (0)36 449-125
Fax: +387 (0)36 449-146
E-mail: sektorpoduzetnistva@fmrpo.gov.ba

Sektor za obrt: Pomoćnik ministra-nepopunjeno
Telefon: +387 (0)36 449-140
Fax: +387 (0)36 449-146
E-mail: sektorobrta@fmrpo.gov.ba

Sektor finansijskih, pravnih i općih poslova: Pomoćnik ministra–nepopunjeno
Telefon: +387 (0)36 449-133
Fax: +387 (0)36 449-146
E-mail: sektorfpo@fmrpo.gov.ba

Zatvori