Radomir Predojević

Radomir Predojević – savjetnik
Savjetnik

Rođen 15.03.1957. godine u Sanskom Mostu. Osnovnu i srednju školu završio u Banja Luci gdje je, na Ekonomskom fakultet stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Po završetku fakulteta radio kao direktor u preduzećima „Eurošop“, „Golden Metro“, „1.Maj-Završni radovi“ i „Salon Bankarske Opreme“ u Banja Luci.

Od 2018. do 2021.godine radio kao savjetnik za ekonomske poslove u Gradskoj upravi grada Banja Luka. Od 2023. godine radi u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta kao savjetnik ministra za ekonomska pitanja. Ovlašteni je vještak ekonomske struke, stečajni upravnik, procijenjivač, interni revizor i ekspert externe ocjene kvaliteta interne revizije. Govori njemački jezik.

Close