Sead Džiho

Sead Džiho – pomoćnik ministra
Sektor za poduzetništvo

Rođen 04.01.1965. godine u Mostaru gdje je završio osnovnu i srednju školu kao i Mašinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Po završetku fakulteta radio u UNIS-u, tvornici mašina u Konjicu kao tehnolog u procesu proizvodnje i Srednjoj mašinsko-saobraćajnoj školi u Mostaru kao profesor stručnih predmeta mašinske grupe.

Od 2007. godine radi u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, a od 2018. godine kao pomoćnik ministra za poduzetništvo. Oženjen, otac troje djece.

Close