Najčešća pitanja i odgovori - Kreditna sredstva 2020.

Najčešća pitanja i odgovori - Kreditna sredstva 2020.

Najčešća pitanja i odgovori – Kreditna sredstva 2020.

Pitanje: Obraćamo Vam se ispred firme koja je osnovana 31.05.2017 godine. Firma se bavi inženjeringom i proizvodnjom opreme u procesnoj industriji. Trenutno imamo jednog zaposlenog ali planiramo kupiti mašine za proizvodnju i zaposliti još jednog ili dvojicu radnika. Molimo Vas da nam pojasnite dali imamo pravo na kreditna sredstva po obavljenom pozivu.

Odgovor: U tekstu Javnog natječaja za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2020. godinu, kao i u Smjernicama za podnositelje projektnih prijedloga za Javni natječaj je naglašeno da korisnici kreditnih sredstava trebaju imati najmanje 2 (dva) zaposlena na neodređeno vrijeme, tako da poduzeće koje ima samo jednog zaposlenog radnika ne može aplicirati na ovaj Javni natječaj.

 

Pitanje: Da li kao vlasnik Privatne predškolske ustanove imam pravo na dodjelu kreditnih sredstava?

Odgovor: Korisnici kreditnih sredstava su subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 19/06 i 25/09) i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/09 i 42/11) čije je sjedište na području Federacije BiH, te imaju najmanje 2 (dva) zaposlena na neodređeno vrijeme.

Malo gospodarstvo čine subjekti malog gospodarstva, fizičke i pravne osobe, koja trajno obavljaju zakonom dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti, uključujući samozapošljavanje i obiteljske poslove povezane s obrtom i drugim djelatnostima, registrirani kod nadležnog organa, bez obzira na oblik organiziranja i koji:

  • su samostalni u poslovanju,
  • upošljavaju godišnje manje od 250 osoba i
  • ostvaruju godišnji promet do 40 milijuna KM i/ili čija godišnja bilanca stanja ne prelazi 30 milijuna KM.

Ukoliko je Vaša predškolska ustanova registrirana po Zakonu o gospodarskim društvima ili prema Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima i ako ima najmanje 2 (dva) zaposlena na neodređeno vrijeme može aplicirati na ovaj Javni natječaj.

 

Pitanje: Javljam se vezano za Javni konkurs koji ste objavili, a vezano za Program „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta ", za 2020.god. Zanimaju me kriteriji koji se moraju ispuniti da bismo mogli učestvovati u odabiru za navedene kredite. Naime, naša firma, je osnovana u jeku pandemije Corona virusa, koja ima trenutno 5 zaposlenih, a bavimo se trgovinom polovne bijele tehnike, servisa iste, prodajom odjeće, sitnog namještaja, laptopa. Kreditna sredstva su nam potrebna radi lakšeg poslovanja i ispunjavanja obaveza prema radnicima i državi. Također sredstva bismo utrošili u obnovu dostavnih i servisnih vozila, najam prostora, i nabavku robe. Molim Vas za odgovor, jer ova sredstva bi nam olakšala obavljanje naših poslova u ovom teškom vremenu.

 Odgovor: Korisnici kreditnih sredstava su subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 19/06 i 25/09) i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/09 i 42/11) čije je sjedište na području Federacije BiH, te imaju najmanje 2 (dva) zaposlena na neodređeno vrijeme.

 

Pitanje: Da li mogu ja aplicirati sa svojom firmom koja je registrovana 01.07.2019.god. Registrirana sam kao obrtnička radnja-proizvodnja kolaca? Nikad prije nisam koristio vaše poticaje.

Odgovor: Korisnici kreditnih sredstava su subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 19/06 i 25/09) i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/09 i 42/11) čije je sjedište na području Federacije BiH, te imaju najmanje 2 (dva) zaposlena na neodređeno vrijeme.

Dakle ne postoje ograničenja za start-up poduzeća, ali odobrena kreditna sredstva mogu se koristiti najmanje u 70 %-tnom iznosu za financiranje stalnih sredstava, a najviše 30 % odobrenih kreditnih sredstava subjekti malog gospodarstva moći će koristiti za nabavku repromaterijala/sirovina.

 

 Pitanje: Da li nabavka teretnog vozila za transport proizvoda se podrazumijeva kao stalno sredstvo?

Odgovor: U skladu s Uredbom o uvjetima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti-de minimis pomoć („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/18) neće se podržati projekti za nabavku vozila za cestovni prijevoz tereta gospodarskim subjektima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najam ili naknadu, ali je dozvoljena nabavka vozila za transport za vlastite potrebe, odnosno za transport vlastitih proizvoda.

  

Pitanje: Molio bih Vas za informaciju da li postoji mogućnost da sredstva po Kreditnom poticaju razvoja, poduzetništva i obrta iskoriste za otkup postojećih kredita uzetih za kupovinu osnovnog sredstva?

Odgovor: Ne postoji mogućnost da se kreditna sredstva po navedenom Javnom natječaju iskoriste za otkup postojećih kredita uzetih za kupovinu osnovnog sredstva. U skladu s uvjetima Javnog natječaja, odobrena kreditna sredstva mogu se koristiti najmanje u 70 %-tnom iznosu za financiranje stalnih sredstava, a najviše 30 % odobrenih kreditnih sredstava subjekti malog gospodarstva moći će koristiti za nabavku repromaterijala/sirovina. Odobrena kreditna sredstva mogu se koristiti i za refundiranje sredstava tj. plaćanja izvršenih ulaganja u stalna sredstva u skladu sa odobrenim projektom nakon datuma objave Javnog natječaja.

 

 Pitanje: Gdje možemo preuzeti zahtjev i potrebnu dokumentaciju?

Odgovor: Zahtjev za uključivanje u projekt, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na mrežnoj stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (www.fmrpo.gov.ba).

Related Articles

Close