Obavijest - Potencijalna lista korisnika financijske pomoći obrtima

Obavijest - Potencijalna lista korisnika financijske pomoći obrtima

Obavijest – Potencijalna lista korisnika financijske pomoći obrtima

U skladu sa Uredbom o mjerama financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 ("Službene novine Federacije BiH", br. 87/21; 89/21 isp i 90/21 isp), a nakon proteka 15 dana od objave Preliminarne liste korisnika financijske pomoći dana 10.11.2021.godine, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta obavještava obrte i ostale samostalne djelatnosti, da objavljuje  Potencijalnu listu korisnika financijske pomoći na mrežnoj stranicama Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Vlade Federacije BiH dana 03.12.2021.godine, na linku  https://finpomoc2021.fmrpo.gov.ba/.

Konačna lista korisnika financijske pomoći biti će reducirana za sve obrte i ostale samostalne djelatnosti, koji u skladu sa članom 7. stav 1. tačkom e) ne ispunjavaju uvjete iz ove uredbe.

U roku od 8 dana od dana objave Potencijalne liste korisnika financijske pomoći, vlasnici obrta i ostalih samostalnih djelatnosti mogu podnijeti pismeni prigovor Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta  na adresu dr. Ante Starčevića bb (Hotel Ero), Mostar, uz adekvatne dokaze (npr. potvrda o izmirenim obavezama od Porezne uprave Federacije BiH i to u originalnom primjerku ili ovjerenoj kopiji i sl.). Osnovani prigovori biti će uvaženi, a podneseni prigovori bez priloženih dokaza biti će odbačeni.

Related Articles

Close