Obavijest - Stipendiranje učenika

Obavijest - Stipendiranje učenika

Obavijest – Stipendiranje učenika

Vezano za raspisani Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2019. godinu po projektu: Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, želimo Vas informirati da je isti raspisan na temelju točke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta ("Službene novine Federacije BiH", broj: 29/19). U dijelu kojim je utvrđena kategorija korisnika sredstava za navedeni Projekat pravo sudjelovanja imaju učenici koji će u školskoj 2019./2020. godini školovati u srednjim strukovnim trogodišnjim školama za deficitarna zanimanja. Okvirni zakon o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 63/08) u članu 6. kojim propisuje dužinu školovanja je propisano da srednje tehničke, umjetničke i škole posebne namjene u pravilu provode četverogodišnji nastavni plan za stjecanje stručnog zvanja koji omogućuje nastavak obrazovanja u visokoškolskim ustanovama dok stručno-zanatske škole imaju u pravilu trogodišnji nastavni plan i program za stjecanje odgovarajućeg zanimanja. Shodno navedenom u raspisanom Javnom natječaju u dijelu koji se odnosi na korisnike sredstava koji imaju pravo sudjelovanja naveli smo da su to učenici koji će se u školskoj 2019./2020. godini školovati u srednjim strukovnim školama za deficitarna zanimanja što podrazumijeva da se radi o učenicima stručno-zanatske škole koji imaju trogodišnji nastavni plan.

Zbog toga predmet razmatranja Komisije za odabir korisnika poticajnih sredstava za navedeni Projekat će biti samo prijave učenika koji će se u školskoj 2019./2020. godini školovati u srednjim trogodišnjim strukovnim školama za deficitarna zanimanja dok prijave učenika koji će se u školskoj 2019./2020. godini školovati u srednjim strukovnim školama za stjecanje stručnog zvanja će biti odbačene i neće biti predmetom daljeg razmatranja.

Related Articles

Close