Obavijest za korisnike kreditnih sredstava Ministarstva

Obavijest za korisnike kreditnih sredstava Ministarstva

Obavijest za korisnike kreditnih sredstava Ministarstva

Zbog novonastale situacije prouzrokovane pojavom pandemije virusnog oboljenja „COVID 19“,svjesni negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom istog, obavještavamo korisnike kredita koji su realizirani putem Razvojne banke Federacije BiH, da se svim korisnicima kredita koji podnesu zahtjev omogućava ili moratorij u trajanju do maksimalno 6 mjeseci ili reprogramiranje kreditnih obaveza unutar prvobitno ugovorenih rokova otplate kredita, kako je opisano u tekstu ispod.

1. Navedeni moratorij podrazumijeva:

  • odgodu plaćanja glavnice do maksimalno 6 mjeseci;
  • odgodu plaćanja kamate do maksimalno 6 mjeseci;
  • mogućnost produženja krajnjeg roka otplate do maksimalno 6 mjeseci.

Navedeno je dozvoljeno pojedinačno i u svim kombinacijama, u skladu sa zahtjevom korisnika kredita, s tim da će korisnici kredita, koji se odluče na korištenje pogodnosti produženja krajnjeg roka dospijeća kredita, imati dodatne troškove za upis hipoteke za period produženja krajnjeg roka otplate kredita.

2. Ukoliko korisnik kredita zahtjeva reprogramiranje kreditnih obaveza unutar prvobitno ugovorenih rokova otplate kredita, omogućeno je isto i to na način da korisnik kredita u početku otplaćuje kamatu i manji dio glavnice, a ostatak glavnice se raspoređuje na preostali rok otplate kredita.

Slični sadržaji

Zatvori