Obavještenje za dostavu prijedloga tokom izrade podzakonskih propisa

Obavještenje za dostavu prijedloga tokom izrade podzakonskih propisa

Obavještenje za dostavu prijedloga tokom izrade podzakonskih propisa

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH, objavljen je u „Službenim noviama Federcije BiH broj 75/21 “, te je stupio je na snagu dana 30.09.2021.godine.

Na osnovu donesenog Zakona, proističe obaveza da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a uz prethodno pribavljeno mišljenje jedinica lokalne samouprave, u cilju očuvanja tradicije, donese Uredbu kojom se utvrđuje popis tradicionalnih i starih zanata i uslovi za njihovo obavljanje.

Također, Ministar federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta će u roku od 6 mjeseci od dana donošenja Zakona donijeti 10 Pravilnika i jedno Rješenje.

Ovim putem objavljuje se dio podzakonskih akata (radna verzija) i to:

  • Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata sa popisom istih;
  • Pravilnik o popisu obrta sa popisom obrta;
  • Pravilnik o izgledu i sadržaju Zahtjeva za osnivanje obrta/srodne djelatnosti sa Zahtjevom za osnivanje obrta/srodne djelatnosti;
  • Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti i izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih uslova;
  • Rješenje o cijeni polaganja majstorskog ispita.

Obavještava se zainteresovana javnost da u roku od 15 dana od dana objave ovoga obavještenja pismeno na adresu ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, dostavi prijedloge s ciljem unapređenja predloženih tekstova podzakonskih akata.

Dokumentacija:

Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata

Pravilnik o popisu obrta

Popis obrta

Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva za osnivanje obrta

Zahtjev za osnivanje obrta srodne djelatnosti

Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima

Izjava o ispunjavanju minimalnih i drugih tehničkih uslova

Rješenje o cijeni polaganja majstorskog ispita

 

 

Related Articles

Close