Objava rokova za kandidiranje projekata u Program javnih investicija 2017. - 2019.

Objava rokova za kandidiranje projekata u Program javnih investicija 2017. – 2019.

U tijeku su aktivnosti na izradi Programa javnih investicija Federacije BiH  (PJI) 2017.-2019. godina te, u skladu sa člankom 6. stav (4) Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH" broj 106/2014), objavljujemo Uredbu u cjelosti sa posebnim osvrtom na članak 6. stav (2) Uredbe u kojem je iznesen kalendarski plan pripreme PJI Federacije BiH.

Ovdje možete preuzeti Uredbu

 

Slični sadržaji

Zatvori