Održan Radni sastanak – Program poticaja za 2019. godinu

Održan Radni sastanak – Program poticaja za 2019. godinu

Održan Radni sastanak – Program poticaja za 2019. godinu

U utorak, 19. 3. 2019. godine Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta organiziralo je radni sastanak - izrada programa poticaja 2019. godine s predstavnicima resornih županijskih ministarstava, subjekata malog gospodarstva u FBiH, općina i gradova, Gospodarske i Obrtničke komore Federacije BiH, poduzetničkih potpornih institucija i akademske zajednice. Sastanak je održan u zgradi Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

Cilj ovog radnog sastanka je bio prikupljanje sugestija i prijedloga od svih sudionika koji će pomoći u kreiranju i izradi što kvalitetnijeg Programa poticaja Ministarstva u 2019. godini.

Na početku sastanka ministar Zukić je upoznao sudionike o ciljevima sastanka i prezentirao radnu verziju Odluke o poticajnim sredstvima za 2019. godinu, koja se sastoji od 10 projekata, kojom prilikom je ukratko pojasnio osnovne uvjete i mogućnosti apliciranja za predviđena poticajna sredstva.

Tajnik Ministarstva dr.sc.Jozo Bejić prezentirao je dosadašnje poticaje Ministarstva (za  period 2014. -2018. godina) kojom prilikom je pojasnio strateške dokumente koji se koriste kod kreiranja ovih programa Ministarstva, strateške mjere i aktivnosti u Federaciji za razvoj MSP i poduzetništva kao i razinu razvijenosti i dosadašnja poticajna sredstva po županijama. Pored navedenog. tajnik je prezentirao odobrena grant sredstava za navedeni period kao i efekte vezane za poticaje Ministarstva (uvođenje novih tehnologija, upošljavanje ...).

Nakon uvodnih izlaganja otvorena je rasprava na kojoj su sudionici sastanka imali priliku dati svoje primjedbe na dosadašnje poticaje Ministarstva kao i prijedloge za ovogodišnje poticaje.

Osnovne primjedbe i sugestije sa sastanaka vezane su za poboljšanja i pojednostavljenje procedura prijave na poticajna sredstva, mogućnosti smanjivanja tehničke pogreške pri apliciranju, omogućiti još veću podršku kod pripreme dokumentacije aplikanata u smislu uvođenja edukacija i pripreme gospodarstvenika vezanih za ove poticaje Ministarstva, odnosno edukacije po županijama kako bi što manje bilo odbačenih prijava zbog formalno-pravnih uvjeta.

Pored navedenih prijedloga na sastanku je izražena želja za održavanjem što više  ovakvih sastanaka na razini županija, jačanje resursa Ministarstva, više uključivanje akademske zajednice u izradu programa poticaja, omogućiti kvalitetniju medijsku promociju s ciljem da što veći broj gospodarstvenika dobije tu informaciju i ima mogućnost prijaviti se za ova sredstva.

Slični sadržaji

Zatvori