Održan radni sastanak s predstavnicima GOLD-a

Održan radni sastanak s predstavnicima GOLD-a

Održan radni sastanak s predstavnicima GOLD-a

Ministar Zukić i tajnik Bejić, jučer su, u prostorijama Vlade Federacije BiH u Sarajevu,  održali radni sastanak s predstavnicima USAID Sida GOLD projekta u BiH na kojem su sudjelovali direktor projekta Gabrijela Abrahama, zamjenica direktora Almedina Šuvelija i šef javnog sektora Vojislav Ivanović. Direktor projekta upoznao je predstavnike ministarsva aktivnostima projekta koje implementiraju u BiH kojima je cilj povećanje razine ekonomske aktivnosti na području odabranih lokaliteta širom BiH gdje je fokus na prilikama za veliki ekonomski rast, potencijal za ulaganje i kreiranje radnih mjesta visoke vrijednosti. Glavni ciljevi Grant programa USAID Sida GOLD projekta su osigurati izvor fleksibilnih finansijskih sredstava za podršku ostvarenju projektnih ciljeva, finansira ili sufinansira specifične diskrecijske stavke koje mogu dovesti do povećanja sveukupnog ekonomskog rasta i razvoja. Putem Grant programa USAID Sida GOLD projekta financirat će se aktivnosti usmjerene na rezultate koje doprinose ostvarenju projektnih ciljeva kao što su poboljšanje kapaciteta za upravljanje lokalnom ekonomijom, poboljšanje „alata“ za provođenje ekonomskih aktivnosti, funkcionalniji, održiviji, transparentniji i institucionaliziraniji mehanizmi za uključivanje aktera iz javnog i privatnog sektora i osnaženi kapaciteti privatnog sektora.

Aktivnosti koje se budu financirale putem grantova trebaju se fokusirati na ključne indikatore učinka kao što su kreiranje novih radnih mjesta, povećanje vrijednosti stranih direktnih i direktnih ulaganja, povećanje vrijednosti prodaje/prihoda i povećanje vrijednosti izvoza. Pored toga potpomažu i projekt BFC SEE (certificiranje općina za povoljno poslovno okruženje), kroz rad s općinskom administracijom kako bi što bolje ispunili kriterije koji se traže u tom procesu i kroz izravno sufinaciranje određenih općina koje ulaze u taj proces.

Ministar Zukić upoznao je nazočne o politici Vlade Federacije BiH koja se odnosi na razvoj gospodarstva, Reformskoj agendi, te zakonskoj i podzakonskoj regulativi koja je na raspolaganju obrticima i MSP-ime, aktavnostima koje radi resorno ministarstvo kroz „Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta“kreditna i grant  finacijska sredstva. Pored toga istakao je značaj sustava certificiranja koji se provodi u okruženju i Federaciji BiH u lokalnim zajednicama. Ministar je naglasio kako je Program certifikacije gradova/općina s povoljnim poslovnim okruženjem jedinstven u našoj regiji. Kreiran je kroz mnogobrojne konzultacije s predstavnicima samih lokalnih uprava, poslovnog sektora i nekoliko međunarodnih razvojnih programa usmjerenih ka ekonomskom razvoju, te da je resorno ministarstvo na vrijeme istim prepoznalo kao koristan za prostore F BiH.

Tajnik ministarstva kazao je:“ Da je projekt certificiranja počeo prije četiri godine s ciljem da se uspostavi prva regionalna platforma za poboljšanje i usklađivanje lokalnih uvjeta poslovanja u četiri zemlje jugoistočne Europe – Bosni i Hercegovini (Federacija BiH i RS), Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji.“ Certificiranje gradova/općina (BFC SEE) je, stoga, jedinstven program za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija koje općine u regiji Jugoistočne Europe pružaju investitorima i gospodarstvenicima. Mreža Federacije trenutno, što certificiranih ili u procesu certificiranja, ima 18 jedinica lokalne samouprave na području Federacije BiH, te da su nosioci ovog certifikata za sada: Sanski Most, Tešanj, Žepče i Bosanska Krupa.

Ministar se zahvalio predstavnicima GOLD-a na dosadašnjoj suradnji koju su pružali Projektru certificiranja općina za povoljno podlovno okruženje, te predložio da se ova dobra suradnje i dalje nastavi i u drugim segmentima koji su iz nadležnosti ovog resornog ministarstva. Dogovoreno je da se ovakvi sastani održavaju češće a sve u svrhu međusobnog informiranja o aktivnostima koje sprovede prestavnici GOLD-a izravno na terenu u lakalnim zajednicama, odnosno da Ministastvo o svojim aktivnostima izvjesti njih a sve u svrho djelotvornijeg djelovanja i stvaranja kvalitetnog ambijenta za razvoj gospodastva.

Slični sadržaji

Zatvori