Održan sastanak Savjeta BFC Mreže Federacije BiH

 Održan sastanak Savjeta BFC Mreže Federacije BiH

 Održan sastanak Savjeta BFC Mreže Federacije BiH

Na sastanku Savjeta BFC Mreže Federacije BiH, održanom 5. 10. 2018. godine u Tuzli, razmotrane su aktuelnosti u procesu provođenja certifikacije na području Federacije BiH i razvoju procesa na regionalnom nivou, date smjernice za rad u narednom periodu,  kao i prijedlozi unaprijeđenja promocije certifikata te promocije certificiranih općina i gradova. Na osnovu trenutnih pokazatelja, izraženo je zadovoljan trenutnim statusom procesa te interesom općina i gradova u Federaciji BiH za certifikaciranjem.

Savjet BFC Mreže Federacije BiH (Savjet) je tijelo koje rukovodi procesom certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem BFC SEE ((Business Friendly Certificate in South East Europe) na području entiteta Federacija BiH. Sačinjavaju ga predstavnici 6 institucija: Federalno ministarstvo rada, poduzetništva i obrta, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH te razvojne agencije REDAH, REZ, NERDA i SERDA.

Program certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem je regionalni proces koji se od 2013. godine provodi u Federaciji BiH. Radi se o procesu koji omogućava ocjenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu potencijala koje nude potencijalnim investitorima u svim aspektima koji čine lokalni ekonomski razvoj. Osim Bosne i Hercegovine program BFC SEE certifikacije se trenutno provodi na području Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore.

Na putu do BFC certifikata općine i gradovi trebaju ispuniti 10 kriterija odnosno 67 potkriterija koji podrazumijevaju unapređenje administrativnih procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokratije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih privrednicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicionih odluka.

Slični sadržaji

Zatvori