Održana edukacija za Informacijski sustav poslovnih zona u FBiH

Održana edukacija za Informacijski sustav poslovnih zona u FBiH

Održana edukacija za Informacijski sustav poslovnih zona u FBiH

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je, u suradnji s Projektom općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg podržava i financira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, podržalo organizaciju dodatne edukacije timova jedinica lokalnih samouprava koji je organizirala Agencija za državnu službu Federacije BiH. Tema edukacije je bila unos i ažuriranje podataka u Informacijski sustav s mrežnom stranicom poslovnih zona.

Edukacija se održala u periodu od 30. 11. 2020. do 16. 12. 2020. godine i odvijala u četiri modula, a sudionici su bili podijeljeni u tri grupe, budući da je na edukaciji sudjelovalo ukupno 79 predstavnika iz 44 općine i grada širom Federacije BiH. Predavači na edukaciji su bili predstavnici tvrtke Orbicode, koja je i razvila Informacijski sustav s mrežnom stranicom poslovnih zona.

Osim toga, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je usvojio Nacrt zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH, koji je izradilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, i ovo je novi zakonski propis kojim se stvara pravni temelj koji će omogućiti svim razinama vlasti u Federaciji BiH sustavan pristup u planiranju razvoja poduzetničke infrastrukture, ali i cjelokupnog poslovnog okruženja u Federaciji BiH. Zakon između ostalog podrazumijeva uspostavu Registra poduzetničke infrastrukture kao modul uspostavljenog informacijskog sustava s mrežnom stranicom poduzetničkih zona u Federaciji.

Upisom u Registar i redovnim informiranjem o promjeni podataka, subjekti poduzetničke infrastrukture u Federaciji stječu pravo na prijavu za korištenje podrške Ministarstva i drugih nositelja sustava podrške za unaprjeđenja poduzetničke infrastrukture.

Related Articles

Close