Općina Novi Grad Sarajevo dobila BFC certifikat

Općina Novi Grad Sarajevo dobila BFC certifikat

Općina Novi Grad Sarajevo dobila BFC certifikat

Dana 04. 07. 2017. godine tajnik federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta dr.sc.Jozo Bejić kao presjednik Mreže Federacije BiH za povoljno poslovno okruženje i član Regionalnog savjeta BFC SEE je zajedno sa načelnikom općine Novi Grad Sarajevo Semirom Efendić svečano otkrio ploču BFC certifikata - (Business Friendly Certification).

Ispunjavanjem svih uvjeta, odnosno zadanim kriterijima i podkriterijima, Općina je postala nosilac BFC certifikata čime je potvrdila status općine s povoljnim poslovnim okruženjem kojim se dokazuje da ova Općina ima razvijen i unaprijeđen sustav komunikacije i pružanje usluga postojećim gospodarstvenicima kao i za privlaćenje potencijalih investitora.

Gospodin Bejić je rekao kako je Program certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem instrument koji omogućava ocjenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu investicionih potencijala, infrastrukture, usluga i informacija koje nude potencijalnim investitorima i postojećem gospodarstvu. Certifikat predstavlja svojevrsnu garanciju investitorima da određena lokalna samouprava pruža visoku razinu usluga kompanijama u sve tri faze značajne za razvoj biznisa: predinvesticijska, investicijska i post-investicijska.

"BFC certifikat posjeduje samo 35 općina i gradova država članica regionalne Mreže za povoljno poslovno okruženje Jugoistočne Evrope, a od 20 općina iz FBiH, koje su bile u procesu certificiranja, njih 10 su nosioci ovog certifkata", rekao je Bejić.

Načelnik Semir Efendić istakao je da BFC certifikat za Općinu Novi Grad, na neki način predstavlja potvrdu svega onoga što je ova lokalna zajednica radila proteklih godina. Naveo je da je sam proces certifikacije trajao 18 mjeseci, te da je Općina trebala ispuniti 85 konkretnih mjera, odnosno uslova da bi dobila certifikat.

"Općina je od ranije opredijeljena da bude prijateljski raspoložena prema biznisu i svemu onome što otvara radna mjesta u našoj općini. Regionalna mreža Jugoistočne Evrope ocijenila je Općinu Novi Grad kao uspješnu. To je znak za sve one koji dođu u Općinu Novi Grad da će procedure, koje provodi administracija biti na neki način prilagođene i završene sa razumjevanjem. To se prije svega odnosi na firme koje već posluju ili žele investirati u općini Novi Grad", rekao je načelnik Efendić.

Općine i gradovi koji se uključe u program dobijaju regionalni rang konkurentnosti prema ocjeni kvaliteta usluga koje pružaju investitorima i privrednicima, konkretne smjernice za unapređenje poslovanja, kao i priliku da učestvuju u regionalnoj razmjeni najboljih praksi. Certificirane općine se pozicioniraju kao najnaprednije u regionu i kvalifikuju se za podršku nacionalnih i međunarodnih institucija i donatora, uz aktivnu promociju na regionalnom i međunarodnom nivou.

Ovaj proces predstavlja jedinstvenu inicijativu u regiji jugoistočne Evrope, koja utiče na kreiranje brže i efikasnije administracije, koja treba da otkloni prepreke za ubrzani razvoj privrede, omogući bolje investicione rezultate i uvođenje novih tehnologija, kreiranje novih radnih mjesta i opštu modernizaciju društva. Ovakve inicijative su važne i za stvaranje dobre reputacije regije, u vremenu kada sve zemlje u širem okruženju ulažu značajne napore ka ekonomskom razvoju.

BFC cetrifikat ima deset općina i gradova u FBiH. Pored Općine Novi Grad Sarajevo to su Bihać, Bosanska Krupa, Goražde, Gradačac, Tešanj, Žepče, Posušje, Jablanica i Sanski Most.

 

 

Related Articles

Close