Osnovan Mostar Software City

Osnovan Mostar Software City

Osnovan Mostar Software City

Ministar Amir Zukić je sudjelovao na Ceremoniji osnivanja asocijacije Mostar Software City (MSC), koja je održana u Tehnološkom parku INTERA u Mostaru, na kojoj su sudjelovali i gospođa Anne Vibeke Lilloe, ambasadorica Kraljevine Norveške, gospođa Maureen Cormack, ambasadorica SAD-a, gospodin Ljubo Bešlić, gradonačelnik Grada Mostara i veliki broj predstavnika poduzeća koja se bave informacijskim tehnologijama.

Asocijaciju MSC su osnovali nekoliko lokalnih poduzeća iz sektora informacijskih tehnologija koja su prepoznala zajedničke ciljeve i odučila osnovati ovu asocijaciju s vizijom stvaranja novih prilika za zapošljavanje, rast i korist lokalne zajednice.

„Mislim da je upravo osnivanje ove asocijacije dobar primjer kako i na koji način Bosna i Hercegovina treba da objedini sve svoje resurse da bi stvorila pretpostavke za novi rad, zapošljavanje, izvoz i novi, bolji ambijent za funkcionisanje i življenje u Bosni i Hercegovini“, rekao je ministar Zukić.

MSC je platforma za kvalitetnu realizaciju projekata softverske podrške prema potrebama klijenata i to do mobilnih/web/desktop aplikacija do integriranih softverskih rješenja i tehničke podrške u domeni poslovanja, e-governmenta, video-over-IP rješenja i dr.. Posebna pozornost će zauzimati mladi kojima Asocijacija želi pružiti mogućnost za stjecanje prvih praktičnih radnih iskustava i u konačnici zapošljavanje ili podršku i mentorstvo u pokretanju vlastitog posla.

Ministar Zukić je rekao da je ovo resorno ministarstvo i do sada podržavalo ovakve projekte i da će podržati i ovaj i sve druge slične i kvalitetne projekte, u mogućnostima koje ima Ministarstvo, i da se nada da će ova platforma biti provokacija i drugima, u drugim sektorima, da pronađu snage i volje za osnivanje platformi koje će, umjesto bespoštedne konkurencije, pokušaju ujediniti svoje snage i resurse i zajednički nastupe na vanjsko tržište, a samim ti i stvoraju bolji ekonomski ambijent u BiH.

Slični sadržaji

Zatvori