Partnerstvom do otvorene vlasti u BiH

Partnerstvom do otvorene vlasti u BiH

Partnerstvom do otvorene vlasti u BiH

Ministar Zukić je sudjelovao na konferenciji „Partnerstvom do otvorene vlasti u BiH“ koju je organizirao Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) zajedno sa Koalicijom NVO.

Na konferenciji su predstavljeni nalazi istraživanja spremnosti institucija na otvorene podatke i rezultate aktivnosti institucija i civilnog društva u oblasti proaktivne transparentnosti i učešća građana u procesu odlučivanja.

TIBiH, Fondacija CPI, Centar za društvena istraživanja Analitika i U.G. Zašto ne su u prethodnom periodu zajednički radili na izgradnji dijaloga i promociji otvorenih podataka i proaktivne transparentnosti u radu javnih institucija kroz jačanje njihovih kapaciteta, kroz projekat podržan od strane Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. „Samo transparentnije, odgovornije i otvorenije vlasti mogu biti na usluzi svojim građanima“, istaknuto je na samom početku konferencije kada su prezentovani rezultati rada sa institucijama.
Programom koji je obuhvatio 6 modula obuka, TI BiH je jačao kapacitete institucija u oblasti proaktivne transparentnosti, otvorenih podataka, i komunikacije sa građanima. Program je obuhvatio Ministarstvo pravde BiH, Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Regulatornu agenciju za komunikacije BiH, Centralnu izbornu komisiju BiH, Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) i Ured za reviziju institucija BiH. U veoma kratkom periodu ostvaren je napredak ovih institucija po pitanju proaktivne objave dokumenata, a u okviru prezentacije rezultata SIPA-e kroz ovaj projekat, Kristina Jozić, glasnogovornica ove institucije, je naglasila da je osnovni pokretač transparentnije i odgovornije vlasti podrška menadžmeta institucija i volja državnih službenika koji rade na generisanju podataka.

Fondacija CPI i U.G. Zašto ne predstavili su rezultate svojih aktivnosti u radu sa lokalnim i kantonalnim vlastima i građanima u Tuzlanskom kantonu. Razvojem platforme Centar 72 od strane Fondacije CPI omogućeno je građanima pravo da utiču na lokalnu vlast, na način da prijave neregularnosti i bore se otvoreno za bolju lokalnu upravu. S druge strane, platforma Javna rasprava razvijena od strane U.G. „Zašto ne“ osigurava da građani, aktivisti i parlamentarci zajedno vode inkluzivnije debate o legislativi. Obje platforme su realizovane zahvaljujući izraženoj želji za unapređenjem od strane lokalnih vlasti, ali i građana kao neizostavnog segmenta u procesu odlučivanja.

Rezultati Procjene stanja spremnosti na otvorene podatke u Federaciji BiH koju je predstavio TIBiH ukazuju na to da će inicijativa za otvorene podatke FBiH, na kojoj će TI BiH raditi sa institucijama u naprednom periodu, zahtijevati:
• Jačanje uloge institucija FBiH u aktivnostima inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, i njihovih kapaciteta kako bi spremno odgovorile na obaveze inicijative.
• Snažnu političku opredijeljenost i vodstvo entitetskih vlasti u podršci otvorenosti.
• Centralizovanu jedinicu, sa stručnim znanjem u pogledu tehničkih, pravnih i strateških implikacija otvorenih podataka, odgovornu za provedbu inicijative otvorenih podataka i za pružanje obuke o otvorenim podacima državnim službenicima u različitim odjelima, agencijama i ministarstvima.

• Usvajanje jasnih politika o pravu na ponovnu upotrebu podataka koji su u vlasništvu vlasti.
• Pokretanje inicijativa s ciljem aktiviranja građana i jačanja svijesti o objavi i otvorenim podacima te mogućnostima njihove ponovne upotrebe.

„Politička volja i podrška su ključni za stvaranje transparentnije i odgovornije uprave, ali svakako je ključno da pojedine institucije prepoznaju vlastiti interes i prednosti u tome u smislu boljeg funckionisanja administracije, veće efikasnosti, ušteda, a posljedično i većeg povjerenja građana u rad institucija i poboljšanog kvaliteta usluga,“ istakla je Lejla Ibranović, v.d.izvršnog direktora TI BiH, predstavljajući prednosti inicijative za otvorenu vlast.

Slični sadržaji

Zatvori