Blog Archives

Izedin Kurtović - pomoćnik ministra

Izedin Kurtović – pomoćnik ministra

Rođen 25.09.1976.godine u Čapljini gdje je završio osnovnu i srednju školu, a zvanje diplomiranog ekonomiste stekao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru, smjer finansijsko računovodstveni i ima ...

Close