Potencijalna rang lista korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2015. godinu

Potencijalna rang lista korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2015. godinu

Potencijalna rang lista korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2015. godinu

POTENCIJALNA RANG LISTA KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2015. GODINU

Na osnovu dodijeljenih bodova, utvrđuju se potencijalne rang liste korisnika grant sredstva do visine planiranih sredstava po pojedinim projektima kako je i objavljeno.

Napomena: Podnosioci prijava čiji nazivi ili imena nisu objavljena u predloženim potencijalnim rang listama korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2015. godinu, uložiti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovih potencijalnih rang lista u "Službenim novinama Federacije BiH", radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene prijava. Ukoliko se prigovor prihvati, nazivi ili imena biće naknadno objavljeni u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. u Konačnoj listi korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2015. godinu. Prigovori se podnose na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Mostar, 88000, Ulica dr. Ante Starčevića bb /Hotel "ERO"/, sa naznakom "Prigovor na rezultate Javnog natječaja".

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta zadržava pravo da izvrši korekciju potencijalnih rang lista korisnika grant sredstava, ukoliko se naknadno utvrdi da je učinjen eventualni propust prilikom utvrđivanja istih.

Sva pravna i fizička lica kao konačni korisnici poticajnih sredstava biće naknadno obaviješteni o mjestu i vremenu potpisivanja Ugovora o dodjeli poticajnih financijskih sredstava.

Projekt br. 1 Poticaj inovatorima – pojedincima

Projekt br. 2 Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte i za deficitarna zanimanja

Projekt br. 3 Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama

Projekt br. 4 Unaprijeđenje institucijske poduzetničke infra strukture

Projekt br. 5 Poticaj projektima koje financira EU i drugi inozemni donatori

Projekt br. 6 Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)

Projekt br. 7 Poticaj tradicionalnim i starim obrtima

Projekt br. 8 Poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva

Projekt br. 9 Poticaj poduzetništvu žena

Projekt br. 10 Poticaj poduzetništvu mladih

Projekt br. 11 Jačanje konkurentnosti tehnološki suvremenih subjekata MSP- a

 

Related Articles

Close