POZIV NA JAVNE KONZULTACIJE-STRATEGIJA RAZVOJA MALE PRIVREDE FBiH

Donošenjem Odluke o izradi Strategije razvoja male privrede Federacije Bosne i Hercegovine za period  2022.-2027.  Vlada Federacije BiH je u 2022. godini pokrenula proces izrade ove sektorske Strategije  koja treba definirati  politike razvoja sektora male privrede, strateške ciljeve i prioritete sa prijedlogom mjera i aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju razvojnih ciljeva.

Nositelj izrade Strategije razvoja male privrede FBiH je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, dok je zasebno Radno tijelo zaduženo za izradu Strategije.  Sudionici u procesu izrade su nadležne institucije Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, predstavnici poduzetnika i obrtnika, te socio-ekonomski partneri čije učešće se osigurava kroz pet tematskih grupa koje čine predstavnici kantonalnih vlada, odnosno resornih ministarstava u čijim nadležnostima su poslovi vezani za razvoj male privrede, predstavnici Privredne komore FBiH, Obrtničke komore FBiH, udruženja poslodavaca, relevantnih javnih institucija, nevladinog sektora, akademska zajednica i dr.

Kroz intenzivan rad u proteklom periodu, izrađen je nacrt Strategije razvoja male privrede FBiH za period 2022.-2027. usvojen je od strane Radnog tijela za izradu Strategije razvoja male privrede FBiH čime su stvoreni uslovi za početak procesa javnih konzultacija.

Ostvarenje razvojne vizije male privrede Federacije BiH realizovaće se kroz 3 strateška cilja:

  1. Konkurentna mala privreda temeljena na digitalizaciji i zelenoj ekonomiji
  2. Razvoj poslovnog okruženja i unapređenje poduzetničke infrastrukture
  3. Inovacije i internacionalizacija male privrede

Pozivaju se svi zainteresirani subjekti male privrede, relevantni akteri i pojedinci da sudjeluju u procesu javnih konzultacija na nacrt Strategije razvoja male privrede Federacije BiH za period 2022.-2027. godine.

Nacrt Strategije razvoja male privrede FBiH moguće je pogledati na linkovima ispod teksta. Komentare i sugestije na nacrt Strategije moguće je dostaviti i popunjavanjem Obrasca za dostavljanje prijedloga izmjena i dopune Strategije razvoja male privrede i dostavljanjem na e-mail adresu jozo.bejic@fmrpo.gov.ba najkasnije do 28. 12. 2022. godine.

Strategija razvoja male privrede Federacije BiH za period 2022.-2027. godina se izrađuje uz podršku projekta SBA u BiH2EU (Projekat). Projekat provodi Agencija za razvoj preduzeća – Eda, u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira ga Švedska

Close