Poziv na konferenciju - „Rеgulаtоrna rеfоrma i njena implementacija na lokalnom (općinskom) nivou“

Poziv na konferenciju - „Rеgulаtоrna rеfоrma i njena implementacija na lokalnom (općinskom) nivou“

Poziv na konferenciju – „Rеgulаtоrna rеfоrma i njena implementacija na lokalnom (općinskom) nivou“

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u sаrаdnji sа Grupаciјоm Svјеtskе bаnkе i Britаnskоm аmbаsadоm u Bоsni i Hеrcеgоvini u оkviru „Prојеktа pоbоlјšаnjа lokalnog okruženja za investiranje“ оrgаnizuјe konferenciju nа tеmu Rеgulаtоrna rеfоrma i njena implementacija na lokalnom (općinskom) nivou“.

Cilj ove konferencije je uz aktivno učešće učesnika konferencije, predstavnika općinskih službi iz općina sa područja Federacije BiH, predstaviti koncept o uspostavi razmjene iskustava regulatorne reforme između općina, kao resursnih centara, u svrhu većeg lokalnog ekonomskog razvoja, te pružiti odgovore na pratkična pitanja i izazove u ovom segmentu s kojim se suočavaju jedinice lokalne samouprave te predstaviti neke uspješne primjere u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Konferencije, koja će se održati u ponedjeljak, 15. 01. 2018. godine u Garden City Hotel u Konjicu sa početkom u 11:00 sati.

Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do petka, 12.01.2018. godine putem faxa 036 449 122.

Slični sadržaji

Zatvori