Prezentacija Javnog poziva za podršku razvoja inovacija i poduzetništva

Prezentacija Javnog poziva za podršku razvoja inovacija i poduzetništva

Prezentacija Javnog poziva za podršku razvoja inovacija i poduzetništva

U sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu predstavljen je Javni poziv podrške razvoju inovacija i poduzetništva u BiH, putem BH TechLab platforme BH Telecoma, a u okviru koga je osiguran fond od dva milijuna KM. Za predstavnike kompanija i startup biznisa prezentaciju je organiziralo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u suradnji s BH Telecomom i Gospodarskom komorom Federacije BiH (PFFBiH), a sudjelovalo je više od stotinu zainteresiranih subjekata.

Riječ je o brzom investiranju BH TechLab s ukupnim fondom od dva milijuna KM, koji će se raspoređivati u skladu s dinamikom podnesenih i pozitivno ocijenjenih prijava. Startup treba biti mlađi od tri godine i registriran kao gospodarsko društvo na teritoriji BiH. Javni poziv je otvoren do 31. prosinca ove godine.

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić izjavio je da su ovakve aktivnosti u suglasnosti s programima koje radi to Ministarstvo, te da se radi o uspješnoj sinergiji i nadogradnji.

- BH Telecom je odvojio dio sredstava i resursa kako bi ulagali u razvoj, a namjera je, što koincidira i sa misijom ovog ministarstva, da se pomogne svim onim startupovima koji su inovativni i imaju perspektivu, kako da konkuretno nastupaju na tržištu tako i da zapošljavaju, da dobiju određenu pomoć i sredstva koja su im  potrebna da bi što prije stvorili pretpostavke da budu uspješni na tržištu - dodao je Zukić.

Naglasio je da je njihovo ohrabrivanje i animiranje da započnu i uspiju u biznisu zajednička želja i misija partnera, te izrazio nadu da će ova suradnja biti trajna u budućnosti.

Generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman naveo je kako je namjera ove kompanije da BH TechLab bude najveća domaća platforma za startupe u BiH.

- Kompanija BH Telecom je u okviru SarajevoTechLab konferencija koje su iza nas, a u povodu 5. septembra, Dana BH Telecoma, prošle godine u septembru  objavila javni poziv koji je kontinuiranog karaktera sa ukupnim fondom od 15 miliona KM. Ove godine za četvrti SarajevoTechLab smo objavili inovirani poziv u okviru tog poziva koji je fokusiran na nekoliko oblasti i koji podrazumijeva brže ulaganje i investiranje - dodao je Kahriman.

Namjera je, kako je istakao, da BH Telecom postane jedinstvena točka za sve mlade inovativne ljude i ideje,  za sve inovatore, sveučilišta, kao prvi partner koji je spreman investirati u prototipe, u izradu nekog minimalno održivog proizvoda, ali i investirati značajnije kada je u pitanju i vlasnička struktura, dokapitalizacija, partnerstvo na tržištu, itd.

- Mi ćemo kroz našu transformaciju nastaviti intenzivno raditi na realizaciji ovog strateškog cilja, a to je tržišno širenje i diverzifikacija i nastaviti ulagati u domaću pamet, inovacije, kreativne ideje uz primjenu savremenih tehnologija - dodao je Kahriman.

Potpredsjednik PKFBiH  Mirsad Jašarspahić je rekao da im je drago da su prepoznati kao partneri u ovom projektu, da na taj način što je moguće više približe dobru ideju BH Telecoma da kreira i usmjerava razvoj inovacijskih projekata u BiH koji se tiču poslovanja ove kompanije.

Tijekom promocije uspješnih primjera iz prakse, upriličena je i interaktivna diskusija o startup sceni u BiH, te pojašnjeno kako doći do sredstava za investiranje koje je BH Telecom osigurao kroz BH TechLab platformu.

Related Articles

Close