Predstavnici ministarstva učestvovali na treningu-upravljanje timovima

Predstavnici ministarstva učestvovali na treningu-upravljanje timovima

Predstavnici ministarstva učestvovali na treningu-upravljanje timovima

U okviru projekta Razvoj kapaciteta i podrška strateškom planiranju sa fokusom na zelenu ekonomiju, predstavnici ministarstva su prisustvovali treningu za strategiju i upravljanje timovima.
Cilj projekta je podrška partnerskim institucijama na državnom i entitetskom nivou u izgradnji kapaciteta za razumjevanje evropskih praksi i unapređenju vještina u tri ključna polja- zelena ekonomija, strateško planiranje za zelenu ekonomiju i upravljanje timovima.

Related Articles

Close