Promotivni aspekti BFC SEE certificiranih gradova /općina

Promotivni aspekti  BFC SEE certificiranih gradova /općina

Promotivni aspekti BFC SEE certificiranih gradova /općina

Tajnik Ministarstva Jozo Bejic bio je nazočan na Radionici pod nazivom: „Promotivni aspekti  BFC SEE certificiranih gradova /općina,“ koju je 05. 04. 2016. u Banja Vrućici, općina Teslić, RS, organizirao USAID/SIDA GOLD projekat.

Osnovni ciljevi radionice bili su:

  • indetifikacija trenutnog statusa BFC SEE promotivne aktivnosti BiH naročito u vezi s BFC certificiranim jedinicama lokalne samouprave;
  • potakne suradnja između različitih međunarodnih projekata uključenih u proces BFC SEE u BiH;
  • definiranje uloga međunarodnih projekata uključenih u BFC proces;
  • jačanje među-općinske suradnje, te
  • definiranje naredne BFC promotivne aktivnost.

Pored toga, cilj je bio da se, sa partnerima koji su u BFC SEE procesu, iznađe mogućnost u smjeru intenzivnije promocije gradova i općina, a sve u svrhu kako bi se iskoristili napori i rezultati postignuti kroz sustavne pomjene u komunikaciji s investitorima i suradnji javnog i privatnog sektora.

Tajnik Bejić pozdravio je skup, te u kratkim crtama nazočnim prezentirao povijest nastanka Projekta certificiranja općina za povoljno poslovno okruženje (BFC), dostignuća istog, te o narednim koracima koji bi trebalo zajednički uraditi kako bi se u certificiranim općinama poboljšala predinvesticijska, investicijska i postinvesticijska faza za domaće i strane investitore.

Pored toga prezentirao je neke od rezultate koje je pokazala evaluacija 14 općina iz regije, kakve su rezultate ostvarile, koja je prosječna ocjena certificiranih općina po svih 12 kriterija i preko 80 podkriterija, koje su općine morale ispuniti.

Dogovoreno je sa svim akterima radionice da se i dalje nastavi s ovim aktivnostima u smjeru izrade kvalitetnih alata koji bi se stavili certificiranim općinama na raspolaganje, a sve u svrhu promoviranja bitnih resursa kojim bi lokalne zajednice pridobijale domaće i strane investitore na svojim prostorima.

Slični sadržaji

Zatvori