Prvi sastanak Ekonomskog savjeta Vlade FBiH

Prvi sastanak Ekonomskog savjeta Vlade FBiH

Prvi sastanak Ekonomskog savjeta Vlade FBiH

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i članovi Ekonomskog savjeta Vlade FBiH, na čelu s predsjednikom  Vjekoslavom Domljanom, danas će u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu razgovarati s predsjednicima Udruženja banaka BiH Karlheinzom Dobniggom, Udruženja poslodavaca FBiH Adnanom Smailbegovićem i Upravnog odbora Udruženja stranih investitora BiH Branimirom Muidžom o mogućim modalitetima podrške Vlade FBiH izvozno orijentiranim privrednim subjektima.

Ekonomski savjet Vlade Federacije BiH imenovan je na 103. sjednici Vlade FBiH, 19. maja u Mostaru, a čine ga doktori nauka: Vjekoslav Domljan (predsjednik), Adisa Omerbegović – Arapović, Aziz Šunje, Sead Kreso, Igor Živko, Matej Živković i Goran Miraščić i ovo je prvi sastanak tog tijela nakon imenovanja.

Zadatak Ekonomskog savjeta je da Vladu FBiH savjetuje u vezi s ekonomskom politikom, da analizira predložene zakonske i podzakonske akte i njihov mogući uticaj, te da Vladi samoinicijativno upućuje prijedloge eventualnih mjera i aktivnosti iz sfere ekonomije čiji je cilj održivi ekonomski rast i razvoj, kao i realizacija ciljeva utvrđenih Programom rada Vlade FBiH, Reformskom agendom i Pismom namjere s MMF-om, ali ne ograničavajući se samo na te ciljeve.

Savjet je ovlašten da, kolektivno i individualno, komunicira sa širom društvenom zajednicom u vezi s reformskim mjerama. Jedan od najznačajnijih aspekata je neovisnost Savjeta, široko razumijevanje ekonomske problematike i mogućnost neovisnog djelovanja.

Related Articles

Close