PRVIH 100 DANA RADA

PRVIH 100 DANA RADA

PRVIH 100 DANA RADA

Mi smo servis građana, zato smatram obavezom da podnesem izvještaj građanima za prvih 100 dana svog rada.

Preuzeli smo odgovornost i zatekli stanje kakvo smo zatekli, da je valjalo građani ne bi pokazali volju za promjenom na izborima.

Ovo su ključne stvari koje smo uradili u ministarstvu u prvih 100 dana i nema stajanja:

Izgradnja poduzetničkih zona

Odobreno 14 projekata u ukupnom iznosu od 1.942.529,10 KM

Izrada dokumentacije za uspostavljanje poduzetničke zone

Odobreno 4 projekata u ukupnom iznosu od 76.000,00 KM

Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti

Odobreno 100 projekata u ukupnom iznosu od 622.531,55 KM

Poticaj novoosnovanim subjektima male privrede

Odobreno 165 projekata u ukupnom iznosu od 1.083.104,80 KM

Jačanje konkurentnosti MSP-a

Odobreno 96 projekata u ukupnom iznosu od 2.777.570,49 KM

Pružanje mentoring usluga za mala i srednja poduzeća

Odobreno 9 projekata u ukupnom iznosu od 18.000,00 KM

Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta

U skladu sa  rezultatima po Programu odobrili smo kredite za 42 preduzeće u iznosu od 9,680,932.78 KM, te su upućeni na obradu kreditnih zahtjeva u Razvojnu banku Federacije Bosne i Hercegovine.

Objavljen je Pravilnik o načinu plaćanja, visini i raspodjeli članarine između udruženja obrtnika i udruženja lica koja obavljaju srodne djelatnosti, obrtničkih komora kantona i Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 52/23).

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine predvidio je da će se Pravilnikom koji donosi Ministar propisati način plaćanja, visina i raspodjela članarine obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti. Članarina je propisana na mjesečnom nivou u iznosu od 0,50% od osnovice za obračun doprinosa za prethodnu godinu koju objavljuje Federalno ministarstvo finansija i to za obrte koji obavljaju djelatnost u osnovnom i dodatnom zanimanju. Pravilnik je prethodno u potpunosti usaglašen sa Obrtničkom komorom Federacije BiH. Napominjem da je naknada 50% niža za obrtnike u odnosu na istu koja je bila na snazi u skladu sa prethodnim Zakonom.

Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine predviđen je obrtni registar kao informacioni sistem za upravljanje procesom registracije i obradu podataka o obrtima, kojim će upravljati FMRPO, a koji će sadržavati podatke o obrtnicima i licima koja obavljaju srodnu djelatnost i što je najbitnije, čiji je upis obavezan u skladu sa ovim Zakonom. Veliki je ovo iskorak u odnosu na postojeće stanje, jer će registracija u istom biti neophodan uslov za registraciju obrta odnosno njegovo egzistiranje.

Izrađena je testna verzija Obrtnog registra, koja u skladu sa tehničkom specifikacijom sadrži šest modula koji obuhvataju funkcionalnosti potrebne za pokrivanje svih nužnih procesa koji se odvijaju oko obrta odnosno srodnih djelatnosti u Federaciji BiH.

MEĐUNARODNI PROJEKTI

  • U sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, potpisan je Memorandum o suradnji između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Znanstveno - istraživačkog instituta „Verlab“ i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u BiH. Ovaj dokument uspostavlja okvir saradnje na zajedničkim ciljevima podrške malim i srednjim poduzećima u BiH na putu digitalne transformacije i uvođenja digitalnih inovacija.

Cilj Memoranduma, između ostaloga, je razvoj Centra za digitalne transformacije i implementaciju digitalnih tehnologija, te poboljšanje efikasnosti poslovanja, optimizacije procesa i povećanje konkurentnosti za mala i srednja poduzeća. Predviđeno je da se putem ovog centra uspostave mehanizmi praćenja i evaluacije napretka digitalnih transformacija malih i srednjih poduzeća, kao i da se kontinuirano unapređuju usluge i aktivnosti kako bi se postigli željeni rezultati i zadovoljile potrebe malih i srednjih poduzeća u procesu digitalne transformacije.

  • U sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu potpisan Anex Sporazuma sa rezidentnom predstavnicom Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP) Steliana Nedera, između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i UNDP-a o provođenju projekta "Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta". Ovaj projekat implementira UNDP u saradnji sa Vladom Kraljevine Norveške.

Projektom se pruža podrška izgradnji kapaciteta za dobro upravljanje i unapređenje ekonomskog razvoja. Istovremeno, program stimuliše izgradnju društva znanja i osposobljavanje kadrova potrebnih modernoj privredi.

Na osnovu identifikovanih potreba, jedna od ključnih projektnih aktivnosti fokusirana je na razvoj poduzetništva, između ostalog, i kroz unapređenje i jačanje sistema poslovne podrške u Bosni i Hercegovini.

U saradnji sa UNDP, kroz javni poziv koji će raspisati Ministarstvo, projekat će pružiti podršku davaocima usluga u Federaciji s ciljem uspostave nove ili osnaživanja postojeće linije poslovne podrške usmjerene prema malim i srednjim preduzećima, sa posebnim fokusom na start-up kompanije i mlade poduzetnike. Putem javnog poziva biće odabrani kvalifikovani pravni subjekti, neprofitne organizacije koje pružaju usluge poslovne podrške iz Federacije BiH, kojima će biti dodijeljena poticajna sredstva namjena za uspostavljanje novih i/ili unapređenje postojećih linija poslovne podrške.

Ukupna vrijednost Sporazuma sada iznosi 270.000 KM, od čega učešće UNDP-a iznosi 120.000 KM, a Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta 150.000 KM.

Kroz ovaj projekt planirana je podrška za najmanje 11 davaoca usluga poslovne podrške i najmanje 11 usluga poslovne podrške.

Pored potpisivanja ovog sporazuma, UNDP će podržati Ministarstvo prilikom razvoja alata za samoprocjenu cirkularnosti i cirkularne zrelosti malih i srednjih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine koji će biti od koristi malim i srednjim preduzećima, ali i institucijama sistema da razviju odgovarajuće politike podrške u oblasti cirkularne ekonomije.

VAŽNO DO KRAJA GODINE

Rad na izradi sljedećih zakona:

  • Zakon o poticanju razvoja male privrede (nakon usvajanja Prednacrta navedenog zakona, obavljena Javna rasprava i urađen je prijedlog Nacrta navedenog zakona)
  • Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji Bosne i Hercegovine (nakon usvajanja Prednacrta navedenog zakona, obavljena Javna rasprava i urađen je prijedlog Nacrta navedenog zakona
  • Zakon o društvenom/socijalnom poduzetništvu (Radna verzija Prednacrta zakona o socijalnom/društvenom poduzetništvu upućena je članovima radne grupe da daju svoje primjedbe i sugestije.

Related Articles

Close