Razvoj internet stranice poslovnih zona u Federaciji BiH

Razvoj internet stranice poslovnih zona u Federaciji BiH

Razvoj internet stranice poslovnih zona u Federaciji BiH

Danas, 04. 07. 2017. godine, u sjedištu Ministarstva u Mostaru, ministar Zukić sa suradnicima, primio je u radnu posjetu predstavnike organizacije CRS (Catholic Relief Services ) i konzultante kojom prilikom se razgovaralo o pružanju stručne tehničke podrške u procesu pripreme projektnog zadatka za izradu web aplikacije industrijskih/poslovnih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Projekt izrade i uspostavljanja održive web aplikacije o Poslovnim zonama u FBiH provodi se u okviru implementacije projekta RAST (Restoring Accountability and Supporting Transformation), koga finansira USAID i kojim se podržavaju jedinice lokalne samouprave da unapređenjem svog djelovanja i jačanjem odgovornosti poboljšaju ekonomski razvoj i kvalitet života građana.

Organizacija CRS, kao implementator Projekta i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta su zajednički pokrenuli inicijativu kreiranja web aplikacije koja treba da na jednom mjestu sadrži razne informacije o trenutnim i budućim/planiranim industrijskim/poslovnim zonama, te na taj način biti od koristi nadležnim institucijama, upraviteljima poslovnih zona, krajnjim korisnicima i, što je najvažnije, potencijalnim investitorima.  Aplikacija bi bila pod nadležnošću Ministarstva, koje će biti odgovorno za održavanje i kontinuirano ažuriranje podataka.

Implementacijom ovog projekta bi se doprinjelo prezentaciji investicionih potencijala gradova i općina u cilju stvaranja predpostavki za širenje postojećih investitora, kao i privlačenja novih, kako bi se generisala nova radna mjesta.

Neovisno od stepena razvijenosti industrijskih/poslovnih zona, infrastrukturne opremljenosti, tipa poslovnih aktivnosti koji se odvija u njima, njihove popunjenosti, postoji potreba kontinuirane promocije investicionih mogućnosti i kvaliteta poslovnog okruženja  u lokalnim zajednicama. Kreiranje analitičke osnove za industrijske/poslovne zone je podloga za njihovu promociju prema potencijalnim investitorima, a vlastima se pruža mogućnost uspostave efikasnog sistema  njihovog razvoja i upravljanja.

Ažurno prezentiranje poslovnih zona u skladu sa specifičnostima pojedinih lokalnih samouprava (razne pogodnosti ili certificiranost administracije), može biti kraći put povećanju zainteresovanosti za analizu i ulaganje ili izražavanje interesa o istom, prema lokalnim samoupravama.

Kreiranjem aplikacije je neophodno podstaći sve zainteresovane strane kako bi se uspostavio sistem koji će obezbjediti visok stepen ažuriranja podataka i informacija, te promociju kreiranja same aplikacije iskoristiti kao podsticaj efikasnijem korištenju resursa lokalnih zajednica.

Related Articles

Close