Rezultati - Kreditna sredstva 2016.

Rezultati - Kreditna sredstva 2016.

Rezultati – Kreditna sredstva 2016.

Na temelju točke III stavak 4 Odluke o odobravanju utroška sredstava s pozicije - ostala domaća pozajmljivanja, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH", broj 26/16), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, objavljuje

 

KONAČNE REZULTATE JAVNOG NATJEČAJA

O ODABIRU KORISNIKA KREDITNIH SREDSTAVA PO PROGRAMU „KREDITNI  POTICAJ RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I OBRTA“ ZA 2016. GODINU

 

Kao konačni korisnici kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“, po Javnom natječaju objavljenom u „Službenim novinama Federacije BiH", broj 39/16 i u dnevnim novinama: „Dnevni avaz" i „Dnevni list“ od 20.05.2016. godine, čiji su kreditni zahtjevi verificirani od strane Razvojne banke Federacije BiH, su: navedeni u tabeli:

 

R.br. Podnositelj zahtjeva Općina Odobreni iznos (KM) Ocjena kreditnog odbora
1 ANAREA d.o.o. Gračanica 200.000,00 KM B 10%
2 PMP MIKRON-METALNO d.o.o. Lukavac 100.000,00 KM A 2%
3 OBRT „LLC" Visoko 200.000,00 KM A 2%
4 PREMIUM GROUP d.o.o Visoko 175.000,00 KM A 2%
5 REAL-KEM d.o.o. Konjic 70.000,00 KM A 2%
6 BALKANIKA d.o.o. Konjic 300.000,00 KM B 5%
7 SALKIĆ d.o.o. Tešanj 80.000,00 KM A 2%
8 GRADEL d.o.o. Drvar 250.000,00 KM A 2%
9 BARTOLOVIĆ d.o.o. Drvar 300.000,00 KM A 2%
10 EKVA d.o.o. Vareš 300.000,00 KM B 15%
11 HO-EX d.o.o. Bugojno 293.271,30 KM A 2%
12 TTD DOLAC d.o.o. Tomislavgrad 150.000,00 KM B 5%
13 PROMARK d.o.o. Mostar 300.000,00 KM A 2%
14 OBRT „Pekar Delibašić" Kakanj 200.000,00 KM A 2%
15 SUTON d.o.o Široki Brijeg 400.000,00 KM A 2%

 

Po ovoj konačnoj listi ukupno je raspoređeno 3.318.271,30 KM

Related Articles

Close