Sastanak Savjeta BFC Mreže Federacije BiH

 Sastanak Savjeta BFC Mreže Federacije BiH

 Sastanak Savjeta BFC Mreže Federacije BiH

Na sastanku Savjeta BFC Mreže Federacije BiH, održanom 5. 10. 2018. godine u Tuzli, razmotrane su aktualnosti u procesu provođenja certifikacije na području Federacije BiH i razvoju procesa na regionalnoj razini, date smjernice za rad u narednom periodu,  kao i prijedlozi unaprijeđenja promocije certifikata te promocije certificiranih općina i gradova. Na osnovu trenutnih pokazatelja, izraženo je zadovoljan trenutnim statusom procesa te interesom općina i gradova u Federaciji BiH za certifikaciranjem.

Savjet BFC Mreže Federacije BiH (Savjet) je tijelo koje rukovodi procesom certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem BFC SEE ((Business Friendly Certificate in South East Europe) na području entiteta Federacija BiH. Sačinjavaju ga predstavnici 6 institucija: Federalno ministarstvo rada, poduzetništva i obrta, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH te razvojne agencije REDAH, REZ, NERDA i SERDA.

Program certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem je regionalni proces koji se od 2013. godine provodi u Federaciji BiH. Radi se o procesu koji omogućava ocjenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu potencijala koje nude potencijalnim investitorima u svim aspektima koji čine lokalni ekonomski razvoj. Osim Bosne i Hercegovine program BFC SEE certifikacije se trenutno provodi na području Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore.

Na putu do BFC certifikata općine i gradovi trebaju ispuniti 10 kriterija odnosno 67 potkriterija koji podrazumijevaju unapređenje administrativnih procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokracije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih gospodarstvenicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicijskih odluka.

Slični sadržaji

Zatvori