Sektor razvoja

Pomoćnik Ministra za razvoj

Zdravko Čerović

OPIS RADA SEKTORA

U Sektoru za razvoj vrše se sljedeći poslovi i to:
Istraživanje, kreiranje, predlaganje i praćenje primjene mjera i metoda poticaja razvoja poduzetništva i obrta, praćenje primjene zakonskih propisa iz oblasti razvoja, suradnje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa, potiče razvoj novih proizvoda, usluga, tehnologija i načina organiziranja poduzetnika i obrtnika, surađuje u radu radnih grupa na kreiranju konkretnih mjera i linija potpore razvoja male privrede poticajem razvoja poduzetničke infrastrukture, inovatorstva, tržišta roba, usluga, kapitala i rada, pomaže nastanku i razvoju mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, povezuje subjekte male privrede s ostalim subjektima privrede (domaćim i stranim).

Uspostavlja i razvija suradnju s financijskim organizacijama, uspostavlja i koordinira suradnju s Razvojnim agencijama, prezentira mogućnosti potencijalnim ulagačima, sudjeluje u predlaganju, izradi i praćenju programa javnih investicija u Federaciji, sudjeluje u realizaciji i praćenju programa PRSP-a, predlaže svrsishodna mjerila praćenja učinaka provedenih poticaja.

Surađuje u izradi baze podataka o stupnju razvijenosti malog gospodarstva, koordinira u pripremi razvojne politike i strategije za sektore razvoja, poduzetništva i obrta, kao i dijela razvojne strategije, implementira projekte od značaja za Federaciju, koje odobri Vlada Federacije, i upravlja domaćim i stranim sredstvima namijenjenim realizaciji tih projekata, koordinira u identificiranju, formuliranju i utvrđivanju prioritetnih programa i projekata u okviru resora, na osnovu metodologije koju, uz suglasnost Vlade Federacije.

Utvrdi Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo financija, priprema i predlaže prioritetne programe i projekte Jedinici za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj (DCU) u cilju pripreme federalnog Programa javnih investicija, prati i priprema izvješće o implementaciji tekućih projekata, surađuje s Jedinicom za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj (DCU) i organizacijskim jedinicama uspostavljenim u kantonima i općinama, obavljanje i drugih poslova od značaja za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj u Federaciji i vrši druge poslove iz djelokruga Sektora.

Close