Set novih zakona Vlade FBiH donosi dostojanstvenu platu radnicima

Set novih zakona Vlade FBiH donosi dostojanstvenu platu radnicima

Set novih zakona Vlade FBiH donosi dostojanstvenu platu radnicima

U Sarajevu je održan forum na temu "Kako do dostojanstveno plaćenog rada u Bosni i Hercegovini" gdje su predstavnici Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta prezentovali benefite Zakona o poticanju razvoja male privrede i Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u FBiH.
Osim toga, predstavljeni su setovi zakona Vlade FBiH, tačnije, promjene u Zakonima o doprinosima i dohotku, te Zakon o minimalnoj plati uz uvezivanje sa zakonima o posredovanju u zapošljavanju i online fiskalizaciji.
Zaključak foruma je da će sve prezentovane inicijative dovesti do dostojanstvenijeg statusa radnika.

Related Articles

Close