Studenti Ekonomskog fakulteta u posjetu Ministarstvu

Studenti Ekonomskog fakulteta u posjetu Ministarstvu

Studenti Ekonomskog fakulteta u posjetu Ministarstvu

Dana 09. 01. 2020. godine Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je ugostilo studente treće godine Ekonomskog fakulteta, smjer Menadžment, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Svrha posjete je bila unapređenje stečenih teorijskih znanja studenata kvalitetnim primjerima iz prakse i pripremanje istih za uspješno koncipiranje poduzetničkih projekata, istraživačkih studija i marketing strategija. Pomoćnik ministra u sektoru za obrt, Izedin Kurtović, i stručni savjetnici u sektoru poduzetništva, Adis Fajić i Nevzet Sefo, upoznali su studente sa djelokrugom rada Ministarstva, uspostavljenim zakonodavnim i strateškim okvirom za rast i razvoj MSP, stavljajući naglasak na aktivnosti podrške razvoju poduzetništva, prvenstveno mladih, potom obrta i drugih segmenata privrede sa ciljem kreiranja i unapređenja poslovnog ambijenta. Detaljnije su prezentirane aktivnosti pružanja podrške za primjenu inovacija i uvođenja novih tehnologija u oblasti poduzetništva i obrta, razvoju poduzetničkih potpornih institucija i poduzetničke infrastrukture, te su elaborirane mjere i aktivnosti u razvoju MSP u Federaciji BiH u cilju približavanja svojih politika načelima SBA (Small Business Act).

Zatvori