Stvaranje pozitivnijeg poslovnog okruženja

Stvaranje pozitivnijeg poslovnog okruženja

Federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Amir Zukić i direktorica GIZ-a za BiH i Crnu Goru Brigitte Heuel-Rolf danas su, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, potpisali Memorandum o razumijevanju, kojim su se obavezali da će provoditi aktivnosti u cilju stvaranja pozitivnijeg poslovnog okruženja na odabranim poslovnim lokacijama.

Među njima su Gračanica, Zenica, Brčko, Široki Brijeg, Posušje, Ljubuški, Grude, Derventa, Gradiška i Prnjavor.

- Na ovim lokacijama, prije svega, fokusirat ćemo se na mala i srednja preduzeća svih subjekata, bilo da se radi o fizičkim ili pravnim osobama koje zapošljavaju do 249 radnika u četiri ključna ekonomska sektora u BiH, drvno-prerađivački, metalsko-prerađivački, agrobiznis i turizam – kazao je Zukić.

U ovim općinama i gradovima uočen je, prema riječima Heuel-Rolf, potencijal za razvoj malih i srednjih preduzeća i spremnost lokalnih zajednica da na inovativan način pruže podršku Programu za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj „EU ProLocal“, u okviru kojeg je potpisan Memorandum.

- Time  želimo da se određene aktivnosti Ministarstva podrže kroz tehničku pomoć, kao i Sektor malih i srednjih preduzeća na lokalnom nivou, u kojem namjeravamo napraviti iskorake – istakao je ministar Zukić.

Prema riječima federalnog ministra, tehnička podrška treba doprinijeti poboljšanju konkurentnosti na lokalnom nivou i pospješiti izvoz sektora malih i srednjih preduzeća, te razvoj inovativnosti.

Pomoć GIZ-a, ističe, bit će nastavljena pri implementaciji principa „Small Business Acta“, kojem se pokušava prilagoditi ukupan administrativni ambijent principima na kojem funkcionišu mala i srednja preduzeća u okviru Evropske unije.

- To je važan zadatak jer na taj način stvaramo pretpostvke da i bh. preduzeća imaju isti ambijent i karakteristike kao i preduzeća u EU – poručio je ministar Zukić.

Budući da Memorandum traje do 31. oktobra 2018. godine, sve ono što u naredne dvije godine bude konstatovano kao problem u poslovnom ambijentu bilateralno će biti rješavano adekvatnim aktivnostima Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i GIZ-a u BiH.

 

 

Related Articles

Close