U pripremi Prednacrt Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

U pripremi Prednacrt Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

Ministar Zukić je upoznao Vladu FBiH o realizaciji aktivnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u okviru Projekta unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu u Bosni i Hercegovini. Vlada je konstatirala da je, u cilju realizacije aktivnosti iz ovog projekta, potrebno izraditi tekst Prednacrta zakona o obrtu i srodnim djelatnostima.

S tim u vezi, zadužila je federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, da imenuje komisiju sa zadatkom da, uz podršku Grupacije Svjetske banke (WB)/Međunarodne finansijske korporacije (IFC) provede kvalitativnu i kvantitativnu analizu postojećeg okvira i pripremi Prednacrt zakona.

Komisiju će činiti tri člana Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, te po jedan iz federalnih ministarstava okoliša i turizma, trgovine, financija, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, pravde, te prometa i komunikacija.

Prema odredbama Ugovora o savjetovanju, potpisanim s Grupacijom Svjetske banke (WB)/Međunarodne finansijske korporacije (IFC), aktivnosti na razini Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta obuhvaćale bi i provođenje aktivnosti za unaprjeđenje poduzetničke legislative i pojednostavljenje registracije. Cilj je rješavanje operativnih zahtjeva koji utječu na aktivnosti poduzetnika i obrtnika u FBiH. Analiza postojećeg okvira u oblasti poduzetničke djelatnosti predviđena je i Akcijskim planom za provođenje Reformske agende.

Navedenim aktima definirano je da Projekat unaprjeđenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu u Bosni i Hercegovini, obuhvaća aktivnosti na poboljšanju poslovnog okruženja i infrastrukture kvalitete u cilju smanjenja regulatornih troškova koji se odnose na sirovine, proizvodnju, skladištenje i logistiku, te povećanje kapaciteta regulatora u cilju osiguranja ispunjavanja zahtjeva proizvođača u skladu sa EU standardima; na jačanju investicijske politike i privlačenja investitora u cilju povećanja stranih i domaćih investicija; na omogućavanju pristupa tržištu smanjenjem prekograničnih troškova i kašnjenja u kretanju roba preko granica, te smanjenju troškova i rizika za rad poslovnih subjekata. Aktivnosti i rokovi za njihovu realizaciju detaljnije su razrađeni odredbama zaključenog Ugovora o suradnji.

Prema odredbama pomenutog Ugovora aktivnosti na razini Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta obuhvaćale bi i provođenje aktivnosti radi unaprjeđenja  poduzetničke legislative, osiguravanja pojednostavljenja registracije, s ciljem rješavanja operativnih zahtjeva koji utječu na aktivnost poduzetnika i obrtnika u Federaciji BiH. Potrebno je napomenuti da je u okviru Akcionog plana iz Reformske agende za unaprjeđenje poslovnog okruženja predviđena i analiza postojećeg okvira u oblasti poduzetničke djelatnosti te unaprjeđenje istog.

Primjenom važećeg Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (Službene novine Federacije BiH, br: 35/09 i 42/11) uočeni su određeni nedostaci koji otežavaju  poslovanje obrtnika i narušavaju transparentnost obavljanja djelatnosti. Obrtni registar predviđen ovim Zakonom nije funkcionalan, te s tim u vezi ne pruža dovoljno informacija o ovom obliku poslovanja. Također, iako definirano ovim zakonom, obrtnička djelatnost je veoma usko vezana i za nadležnosti drugih ministarstava, prije svega za oblasti poljoprivrede, trgovine, turizma i prometa. S tim u vezi, neophodno je ovoj analizi pristupiti sveobuhvatno i interresorno. U okviru tog procesa bila bi izvršena detaljna kvalitativna i kvantitativna analiza postojećeg stanja i niz konzultacija s predstavnicima privatnog sektora, Obrtničke komore, te strukovnih udruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Cilj ovakvog pristupa je da se zajednički dođe do što kvalitetnijeg okvira i teksta prednacrta Zakona o obrtu.

 

Related Articles

Close