Usvojen Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima

Usvojen Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima

Usvojen Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima

Nakon što je 5. 7. 2021. godine dobio podršku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH, usvojen je danas, 9. 9. 2021. godine, i u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Program ekonomske stabilizacije i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine 2020 – 2021. godina, kao pretpostavka za održiv i ubrzan rast u 2022. godini, pod točkom 4. (Mjere s ciljem unaprjeđenja poslovnog ambijenta), predvidio je usvajanje novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH, kao preduvjet za rast i razvoj obrtništva odnosno male gospodarstva u Federaciji BiH.

Brojne su pogodnosti obrtnicima ponuđene novim Zakonom:

-           omogućeno je vanjskotrgovinsko poslovanje obrtnika;

-           Ukinuta je podjela obrta na vezane i posebne obrte čime je po prvi put omogućeno obavljanje pojedinih vrsta obrta i bez stručne spreme, koja je velikim dijelom sprječavala osobe, posebno mlade ljude da registriraju željeni obrt, a bez nepotrebnih administrativnih prepreka;

-           skraćena procedura i pojednostavljena registracija obrta;

-           omogućeno je pribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti;

-           ograničeno je izvršenje nad imovinom obrtnika;

-           obrtniku je omogućeno obavljati i druge djelatnosti, koje služe obavljanju osnovne

djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti obuhvaćene rješenjem;

-           omogućeno je fizičkim osobama i umirovljenicima obavljanje obrta u vidu dodatnog i dopunskog zanimanja;

-           predviđen je obrtni registar kao informacijski sistem za upravljanje procesom registracije i obradu podataka o obrtima, kojim će upravljati FMRPO, a koji će sadržavati i podatke o obrtnicima i osobama koja obavljaju srodnu djelatnost i domaću radinost i što je najbitnije, čiji je upis obavezan u skladu s ovim Zakonom;

-           kada je riječ o prestanku obrta po sili zakona dodat je stav u kome će na osnovu zahtjeva Porezne uprave FBiH, ako se utvrdi da obrtnik koji nije koristio privremeni prestanak obustavi obrt duže od 6 mjeseci i ne ostvaruje prihod od prometa i ako obrtnik duže od 6 mjeseci ne obračunava i ne plaća porezne obaveze, obrt biti ugašen po sili zakona;

-           nacrt Zakona ne propisuje obavezu izdavanja obrtnice kao isprave, što rezultira jednim parafiskalnim nametom manje u odnosu na postojeći Zakon;

-           definiran je obrt kao osnovno, dopunsko i dodatno zanimanje;

-           pored vlasnika ostvarenog patentnog prava obrt može osnovati i vlasnik industrijske svojine;

-           članarina odnosno visina članarine Obrtničkoj komori koja je značajno umanjena i to na način da se ista ne može propisati u iznosu većem od 0,50 % od osnovice za obračun doprinosa za prethodnu godinu koju objavljuje Federalno ministarstvo financija (u skladu sa postojećim Zakonom  iznos je 1%).

Rezimiramo da je Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH urađen u interesu obrtnika i zakonodavca istovremeno, obzirom da će u skladu sa istim period registracije obrta biti značajno skraćen, evidencija obrtnika podignuta na značajno veći nivo, a mogućnost registriranja obrta je ponuđena svim licima koja imaju ideju, a prepušteno je tržištu da oblikuje obrtnika bez obzira na njegovo formalno obrazovanje, što je po trenutnom Zakonu limitirajući faktor i brojne druge pogodnosti.

Sve ovo je veliki doprinos suzbijanju sive ekonomije odnosno novim Zakonom omogućavamo svim zainteresiranim poduzetnicima da budu dijelom bosanskohercegovačke ekonomije na značajno jednostavniji način.

Ovdje možete preuzeti Zakon:

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH

Related Articles

Close